Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny offentlig konst till Hälleborgs äldreboende

Kulturnämnden tog den 28:e oktober beslut om två nya konstverk till Hälleborgs äldreboende på Bäckby. Hälleborgs äldreboende är en verksamhet med inriktning på äldre med demens. Där har konstnärerna Iwo Myrin och Pecka Söderberg efter ett parallellt skissuppdrag fått i uppdrag att göra varsin skulptur i Hälleborgs utomhusmiljö.

Iwo Myrin kommer att göra ett verk för äldreboendets entré. Hans skissförslag består av föremål från naturen, gjutna i brons som placeras i den lilla rondell som finns utanför huvudingången. Pecka Söderberg kommer att göra en mindre bronsskulptur för den inre gårdsmiljön.

     
    - I den här konstnärliga gestaltningen har det varit viktigt att utgå från platsen men också från verksamheten som bedrivs där, säger Marita Öberg-Molin, ordförande.


I arbetet med den offentliga konsten för platsen har en viktig del varit att stämma av gentemot en referensgrupp med representanter från äldreboendet och de sociala nämndernas förvaltning. I projektgruppen ingår Lina Ahtola, intendent för offentlig konst, Maria Koolen Hellmin, konstnär och konstkonsult samt Maria Hallberg, konstnär och chef för Ebelingmuseet i Torshälla.


     - Konst kan vara och uttrycka många saker. För just den här platsen känns det viktigt med konstverk som känns välkomnande och erbjuder vila och trygghet. Vi tror att de nya konstverken kommer ge såväl boende som besökare och personal en positiv upplevelse, säger Lina Ahtola intendent offentlig konst.


Utöver konstverk för utomhusmiljön har Västerås konstmuseum även hängt verk ur konstsamlingen i äldreboendets korridorer.

För mer information

Marita Öberg-Molin, ordförande kulturnämnden
Telefon: 070-643 43 97
E-post: marita.oberg.molin@vasteras.se

Lina Ahtola, intendent offentlig konst
Telefon: 021-39 32 12
E-post: lina.ahtola@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås