Gå direkt till innehåll
Ny gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan

Pressmeddelande -

Ny gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan

Inom kort börjar vi bygga en gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan. Anledningen är att vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Mellan Österleden och Hövdingagatan går den på södra sidan av Järnåldersgatan, och från Stigbygelgatan till Tortunavägen går den på norra sidan.

  • Vi bygger två hastighetssäkrade passager. En vid Hövdingagatans infart till skolan och en vid gång- och cykelvägens anslutning till Österleden.
  • Gång- och cykelbanan blir ordentligt belyst av energisnåla armaturer.

Arbetet börjar i av mitten augusti och beräknas vara klart vid årsskiftet. Det görs i etapper, men det kommer ändå att bli begränsad framkomlighet. Under vissa moment kan det bli nödvändigt att stänga av delar av Järnåldersgatan.

Presskontakt

Patrik Ulff, ring 021-39 12 45 eller mejla till patrik.ulff@vasteras.se

Projektledare på teknik- och fastighets förvaltningen, Västerås stad

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås