Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny chans att bli en del av Västerås frivilliga resursgrupp

Västerås frivilliga resursgrupp, FRG, gjorde skäl för sitt namn i samband med den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm har efteråt betonat att myndigheterna inte hade klarat av branden utan dessa frivilliga hjälpinsatser.

Nu finns det en möjlighet för dig som vill göra en insats att bli en del av Västerås frivilliga resursgrupp. Torsdagen den 1 september startar en ny omgång av grundutbildningen. Den ger bland annat kunskaper i första hjälpen, hjärt-lungräddning, allmän brandkunskap, att möta människor i kris och att organisera människor som vill hjälpa till vid en krissituation.

Inför utbildningen hålls informationsmöten i Västerås stadshus vid två tillfällen, torsdag 18 augusti och måndag 22 augusti, båda gångerna klockan 18-19 i rum A391.

Det finns 162 lokala frivilliga resursgrupper runtom i hela landet som ska finnas till hands för sin kommun när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Kommunledningen kan kalla in frivilliga resursgruppen när något extraordinärt har hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Frivilliga resursgruppen Västerås är ett samarbete mellan Västerås stad, Civilförsvarsförbundet och övriga frivilliga försvarsorganisationer. Människor med olika kompetens och bakgrund behövs för att kunna hjälpa till i olika situationer. FRG Västerås är en viktig aktör i stadens krisberedskap.

Kontaktuppgifter: Marie Airaksinen, ansvarig för Västerås frivilliga resursgrupp, frg.vasteras@gmail.com

Mer information om FRG Västerås: http://www.vasteras.se/frg.html

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås