Gå direkt till innehåll
Detaljbild från omslaget till Arkitekturguide Västerås postmodernism. Guiden är formgiven av Robin Julin, stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.
Detaljbild från omslaget till Arkitekturguide Västerås postmodernism. Guiden är formgiven av Robin Julin, stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.

Pressmeddelande -

Ny arkitekturguide om Skrapan, VLT:s tidningshus och andra postmoderna byggnader

I juni 2023 släpps en ny arkitekturguide i Västerås, denna gång på temat postmodernismens arkitektur i staden. Guiden lyfter fram ett tjugotal platser och byggnader som berättar om en expansiv tid i Västerås historia under 1980- och 90-talet.

Arkitekturguide Västerås postmodernism handlar i första hand om Västerås centrala delar, men även andra områden finns med eftersom det byggdes mycket i hela staden under perioden.

-Genom guiden vill vi både öka kunskapen om, men också väcka stolthet och intresse för, ett kulturarv som inte ligger så långt tillbaka i tiden, säger Karin Nordström, Västerås stads stadsantikvarie. Postmodernismen har uppmärksammats som ett nytt kulturarv på nationell nivå och nu är det dags att lyfta fram Västerås postmodernistiska arv.

Ett samarbetsprojekt
I guiden finns viktiga symbolbyggnader för tiden, såsom den första skyskrapan i centrala Västerås, VLT:s nya tidningshus och fackbiblioteket på Engelbrektsgatan. Bostadsmässor började bli vanliga under 80-talet, och guiden lyfter även fram bostadsmässan BO 90 i Västerås, som bland annat visade förnyelsen av Vallby centrum.

Arkitekturguide Västerås postmodernism är en uppföljare till Arkitekturguide Västerås modernism, som kom 2020. Båda arkitekturguiderna är framtagna i samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Arkitekturguiderna går att hitta på Västerås stads webbplats.

Målgruppen för guiden är arkitekturintresserade i alla åldrar.

Under kunskapsinhämtningen och utforskandet av tidsperioden har samverkan skett med både Sveriges arkitekter Västmanland och Riksantikvarieämbetet i Stockholm. De sistnämnda har gjort studiebesök i Västerås för att utforska vad postmodernistisk arkitektur står för.

Välkommen till lanseringen torsdag 15 juni
Välkommen till lanseringen av den tryckta versionen av Arkitekturguide Västerås postmodernism, där vi också presenterar projektet. Vi ses i entrén på Västerås fackbibliotek, Engelbrektsgatan 3–5 Västerås, torsdagen den 15 juni klockan 16.30 med efterföljande rundvandring i den postmodernistiska pärlan fackbiblioteket. Representanter från Västerås stad, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen Västmanland kommer att närvara.

Vad är postmodernismen?
Postmodernismen var en internationell rörelse inom arkitektur och stadsplanering, som kanske inte släppt greppet om oss ännu. Postmodernismens arkitektur och stadsplanering tog avstånd från modernismens tankar om storskalighet och rationalitet. I den postmodernistiska arkitekturen är ofta människan i centrum och det finns ofta en småskalighet och lekfullhet i arkitekturen. Fasaderna kläs bland annat i arkitektoniska formelement som är inspirerade från det maritima och bakåtblickande klassiska ideal. Färgsättningen är ofta ljus, pastellfärger är vanliga. Inom arkitektur- och byggteknik utvecklas möjligheten att kunna glasa upp stora fasader, tak över torg, gårdar och ingångar.

Kontaktpersoner:
Karin Nordström, stadsantikvarie kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Västerås stad, 021-39 23 66, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se

Linda Wångdahl, stadsbyggnadsantikvarie, stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad, 021-39 13 26, linda.wangdahl@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås