Gå direkt till innehåll
Nu öppnar nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland

Pressmeddelande -

Nu öppnar nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland

Den 29:e september öppnar den nya länsövergripande mottagningen för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV). CMHV kommer att erbjuda stöd och hjälp till personer som bor i Västmanland som har blivit eller som riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. CMHV kommer också att erbjuda råd och stöttning till yrkesverksamma personer i Västmanland som i arbetet kan komma i kontakt med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region Västmanland, polisområde Västmanland och Åklagarmyndigheten i Västmanland. Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet. CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Västerås stads öppenvårdsenhet, Centrum mot våld, är huvudman för projektet.

- Vi är glada att vi på Centrum mot våld i Västerås har fått förtroendet från länsstyrelsen och samtliga aktörer bakom projektet att öppna denna mottagning. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett ökande problem i samhället. Vi är ett kompetent team som kommer att arbeta både med att hjälpa utsatta och ge stöd till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck runtom i Västmanland, säger Anna Åberg, enhetschef på Centrum mot våld i Västerås.

  CMHV kommer att kunna bidra med stöd på många sätt, exempelvis:

  • Stöd och rådgivande samtal på telefon eller fysiskt till personer som är eller riskeras utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Möjlighet att möta utsatta och yrkesverksamma runt om i Västmanland då CMHV är en mobil verksamhet
  • Ge information om myndigheter och andra verksamheter dit utsatta eller yrkesverksamma kan ha behov av att komma i kontakt med.
  • Erbjuda råd, strukturerad samverkan samt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom polis, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt civilsamhällesorganisationer samt övriga myndigheter.
  • Erbjuda föreläsningar och information om CMHV till yrkesverksamma och ideella aktörer i Västmanland.

  - Detta är en stor satsning vi gör från länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner, region, polis och åklagare. Det finns liknande mottagningar runt om i landet och vi kan se att den samverkan som vi får till gör skillnad. Att starta upp CMHV i Västmanland är ett steg i rätt riktning för att motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor och tvångsäktenskap, säger Freja Hjertqvist, projektledare för CMHV, Avdelningen Människa och samhälle på Länsstyrelsen Västmanland.

  Kontaktpersoner:

  Anna Åberg, Enhetschef för Centrum mot våld, Västerås stad
  E-post: anna.aberg@vasteras.se
  Telefon: 021-39 16 49

  Freja Hjertqvist, Projektledare CMHV
  Avdelningen Människa och samhälle
  E-post: freja.hjertqvist@lansstyrelsen.se
  Telefon: 010-224 92 35

  Mottagningsmejl, både för utsatta och yrkesverksamma:
  cmhv@vasteras.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås