Gå direkt till innehåll
Nu öppnar Karlsgatan 2

Pressmeddelande -

Nu öppnar Karlsgatan 2

Nu återöppnar Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum med nya lokaler i utmanande och ombyggda industrilokaler mitt i centrum av Västerås!

På Karlsgatan 2 i Västerås etableras nu en ny arena för konst och kulturarv med två museers utställningar och programverksamhet samlat under ett tak. Entrétorget med reception, hörsal, butik och kafé är mötesplatsen och en vital del av de gemensamma ytorna. I huset finns också ett Faktarum med arkiv och referensbibliotek öppet för vår publik.

I den nya museibyggnaden har stor vikt lagts vid ändamålsenliga lösningar med högt ställda krav på säkerhet och kontrollerat klimat - något som båda museerna tidigare saknat. Ett särskilt fokus på tillgänglighetsanpassning i såväl de publika som administrativa utrymmena har skapat förutsättningar för alla oavsett eventuell funktionsnedsättning att vara delaktiga i museernas olika publika verksamheter.

 Pressvisning onsdagen den 1 september klockan 10-12

Arkitekturen och dess ombyggnad samt inredning

Presentation av invigningsutställningarna

 Invigning lördag 4 september klockan 13:30 av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

 

Mer information:

Helen Karlsson, intendent Västerås konstmuseum, 021-39 24 29, helen3.karlsson@vasteras.se

Lina Gatte Redin, informationschef/biträdande länsmuseichef, 021-15 61 23 / 070-977 81 58, lina.gatte.redin@ltv.se

 Pressbilder finns.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås