Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu kan du jämföra olika service

Nu lanserar vi webbtjänsten Jämför service, som gör det enkelt att jämföra kvaliteten på olika verksamheter i Västerås stad. I den första versionen erbjuder vi möjlighet att jämföra hemtjänst och olika boendeformer som gruppboende, servicehus och ålderdomshem. I nästa version kommer även förskola, grundskola och gymnasieskola att ingå.

I Jämför service går det enkelt att få fram jämförelser av de viktigaste måtten på kvalitet. Genom att jämföra fakta och kvalitet med hjälp av statistik och enkätundersökningar som kommunen har gjort får den som ska välja ett stöd.

– Med Jämför service kan vi erbjuda dig som har för avsikt att till exempel välja utförare av hemtjänst att jämföra såväl kommunala som privata vårdgivare och få en bättre helhetsbild innan du gör ditt val, säger Eva Sahlén, direktör på Sociala nämndernas förvaltning.

Det går att göra jämförelser utifrån bland annat geografiskt läge, typ av boende eller driftsform (kommunal, privat, kooperativ). Med hjälp av en kartfunktion kan du se exempelvis var olika boenden ligger i förhållande till varandra eller där du själv bor. Vill du jämföra alla utförare på till exempel Väster i Västerås, så går det.

I Jämför service får du information om hur brukare har svarat i den senaste enkätundersökningen, om utföraren talar andra språk utöver svenska, antal kunder, hyran för en visst boende, lägenhetsstorlek, om utföraren utför hemsjukvård och nattjänst med mera.

När det gäller särskilt boende – gruppboende, servicehus och ålderdomshem – är det inte möjligt att välja var man vill bo. Men det går att ange önskemål i sin ansökan.

Inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning krävs i de flesta fall först ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.

Jämför service nås via http://www.vasteras.se/

För mer information:
Mikael Lagergren, e-strateg Västerås stad, 021-39 11 13, mikael.lagergren@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås