Gå direkt till innehåll
Arkitekt: ET-Cetera. Karl Trangärd har gjort illustrationen
Arkitekt: ET-Cetera. Karl Trangärd har gjort illustrationen

Pressmeddelande -

Nu byggs Socialtjänstens hus i Västerås

Alla socialkontor kommer att samlas i Socialtjänstens hus i centrala Västerås tillsammans med förvaltningsledning och stödfunktioner. Socialkontoren blir lättare att hitta och kan ge bättre service samtidigt som medarbetarna i socialtjänsten får en bättre arbetsmiljö.

Byggnadsnämnden beslutade om bygglovet på sitt möte den 21 november. Bygget påbörjas i början av 2020 och huset beräknas stå färdigt i slutet av 2021. Huset ska byggas på Sigurdsgatan vid Centralstationen.

Många fördelar med gemensamma lokaler
I dag är de olika socialkontoren utspridda i centrala Västerås och på vissa håll är lokalerna slitna och inte funktionella. Socialtjänstens hus kommer att ge bättre arbetsmiljö och bidra till att socialtjänsten kan arbeta mer effektivt. Bland annat får verksamheterna en gemensam administration. Vägg i vägg på Sigurdsgatan 21 ligger idag socialtjänstens öppenvård som nu får betydligt närmare till kollegorna. Men den främsta anledningen är att skapa en bättre verksamhet för invånaren:

- Vi blir lättare att hitta och kan värna om besökarnas integritet och trygghet på ett bättre sätt, säger Gunilla Westberg, direktör för Individ- och familjeförvaltningen. Vi får också lättare att samverka internt med närmare kontaktvägar, och det kommer att ge möjlighet till snabbare handläggning och bättre service.

Hyreskostnaden blir något högre jämfört med om alla socialkontor skulle vara kvar i sina nuvarande lokaler. De många fördelarna för såväl klienter som personal gör att det ändå blir en mer effektiv lösning som väntas ge besparingar. Kostnader för inköp kan nu också samordnas på ett bättre sätt. Beslutet att genomföra projektet fattades i Individ- och familjenämnden och i Fastighetsnämnden i februari 2018. Frågan väcktes i en motion från (M) i kommunfullmäktige i maj 2014.

Hemfosa ritade vinnande förslaget
Huset kommer att byggas och ägas av Hemfosa Fastigheter AB, som blir hyresvärd. De är specialiserade på fastigheter för offentlig verksamhet och har ett stort fokus på att bidra med samhällsnytta.

- Vi är glada och stolta över att Hemfosa vunnit uppdraget. Förslaget innebär ett välkomnande, flexibelt, hållbart och kostnadseffektivt hus för viktiga samhällsverksamheter, säger Hemfosas fastighetschef Annika Ekström.

För mer information
Gunilla Westberg, direktör Individ- och familjeförvaltningen, 021-39 22 32
gunilla.westberg@vasteras.se

Cecilia Cedervall, kommunikationsstrateg Individ- och familjeförvaltningen, 021-39 11 83
Cecilia.cedervall@vasteras.se

Annika Ekström, fastighetschef Hemfosa, 070-517 31 69
annika.ekstrom@hemfosa.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås