Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu börjar byggandet på nya stationsområdet

På torsdagens möte ska byggnadsnämnden ta beslut om bygglov för ett nytt hotell på stationsområdets södra sida. På bordet ligger också ett förslag om utökat detaljplaneuppdrag för stationsområdet som innebär planering för bostäder, handel och kontor söder om järnvägen, mellan huvudentrén och sekundärentrén.

Under sammanträdet kommer även utvecklingen av Kopparlunden att presenteras och nämnden ska besluta om bygglov för en kontorsbyggnad i fyra plan.

När vi sammanfattar året står det klart att nämnden klarar det uppsatta målet som är bygglov för 1000 nya bostäder 2015 (998 hittills) samt planlagd mark för 3000 lägenheter i planreserven.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del 13.00-15.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 12.45 innan nämnd. Observera ny tid för pressträffen 12.45!
Vi ses som vanligt utanför A491.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande i byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande i byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31
Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

Mer information:
Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås