Följ Västerås stad

Northvolts forskningsanläggning till Västerås

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2017 10:15 CEST

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad, Peter Carlsson, vd Northvolt och Mikael Damberg, innovations- och näringsminister

Västerås har valts ut av Northvolt som platsen där företagets forskningsanläggning för batterier ska placeras.

- Det känns helt rätt att Northvolts forskning, utveckling och innovation om framtidens energilösningar hamnar i Västerås, Sveriges energihuvudstad, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Det här visar att Västerås är och utvecklas till en dynamisk plats för innovation och spetskompetens inom bland annat teknologi och modern industri. Nu tar vi ytterligare ett historiskt steg i arbetet med att lösa globala utmaningar i och med att Northvolt kommer till oss med sin forskning och utveckling av världens grönaste batteri, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

- Västerås ligger i framkant gällande forskningen inom energiområdet, och vi satsar därmed på en forskningsanläggning i Västerås. Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxidneutralt samhälle, och vi har mötts av ett fantastiskt engagemang i både Skellefteå och Västerås som verkligen visat att de kommer att vara viktiga aktörer i den globala energiomställningen, säger Peter Carlsson, vd, Northvolt.

- Etableringen kommer att leda till att viktiga affärer och internationella etableringar kommer att göras i Västerås. Vi får också en allt intressantare arbetsmarknad, och det här är ytterligare ett bevis på att Västerås är en plats för alla som vill leda förändring och bidra till att lösa stora utmaningar, säger Anders Teljebäck.

Forskningsanläggningen i Västerås kommer att byggas vid Finnslätten, fastigheten Effekten 12. Den ligger intill korsningen mellan Lugna Gatan och Lundaleden (se karta).

Anläggningen kommer att stå klar 2019. Västerås stad påbörjar markarbeten i år.

Enligt Northvolt är forskningsanläggningens syfte att skapa ett innovativt område där empirisk forskning och optimering kan genomföras i en realistisk produktionsmiljö. Tillsammans med användningen av produktionssystemet kan anläggningen vara en praktisk plats för att testa system för planering och kontroll av produktionsprocesser.

Northvolt kommer också att ha ett försäljnings- och mottagningskontor på Expectrum i centrala Västerås. Enligt Northvolt kommer de i ett inledningsskede att behöva anställa 300-400 personer i Västerås.

- Att Northvolt väljer Västerås är helt naturligt. Vi är energihuvudstaden och här startar framtiden. Nu ser vi fram emot ett stort och spännande samarbete med Skellefteå och Northvolt, säger Anders Teljebäck.

För mer information:

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande 076-5694903

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås