Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Naturbiblioteket ökar elevernas lust att läsa

Forskning från Skolverket visar att läsnivån sjunkit under de senaste åren och att pojkar överlag är mer lässvaga än flickor. Forskningen visar också att många pojkar lockas av att läsa faktaböcker. På skolbiblioteken är det ofta ont om just faktaböcker. Nu gör Naturskolan i Asköviken en satsning på Naturbibliotek som ger eleverna möjlighet att välja en bok som de får ta med sig tillbaka till sitt eget skolbibliotek.

Naturskolan har i samarbete med Anne Ljungdahl, som arbetar som skolbiblioteksutvecklare inom Västerås stad Skolverksamheter, startat pilotprojektet Naturbiblioteket. Syftet med projektet är att öka lusten för läsandet och öka resultaten för elever i NO-ämnena genom att hjälpa till att berika skolornas skolbibliotek med faktaböcker inom djur och natur. Pilotprojektet har genomförts under våren 2013 med elever i årskurs 4 på Irstaskolan, Norra Vallbyskolan, Ormkärrskolan och Lövängsskolan.

När klasserna har kommit ut till Naturskolan i Asköviken har de fått ta del av ett förberett besök baserat på det tema som skolan önskat. Under slutet av besöket har eleverna sedan fått en presentation av Naturbiblioteket och böckernas och läsningens betydelse. Därefter möjlighet att själva välja vilka böcker från Naturbiblioteket som de vill ta med hem till sitt eget skolbibliotek.

– Känslan för en elev att få vara delaktiga och välja en bok till sitt skolbibliotek är en härlig syn. Boken blir på ett sätt deras egen, som de värnar om, berättar Linda Vestman, enhetschef för Naturskolan, Asköviken.

Under våren kommer arbetet med för- och efterarbetet kring faktalitteraturen på skolan att utvecklas mer tillsammans med läs- och skrivmentorerna och IKT- mentorerna inom Västerås stad Skolverksamheter.

Eleverna på Irstaskolan har redan besökt Naturbiblioteket liksom även elever på Norra Vallby och Ormkärrskolan. Den 29 maj har turen kommit till elever på Lövängsskolan att besöka Naturbiblioteket på Naturskolan, Asköviken.

För mer information
Linda Vestman, enhetschef Naturskolan, Asköviken, 021-39 41 57

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås