Följ Västerås stad

Nämnden för idrott och friluftsliv accepterar underhandsackord till VIK Hockey

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 14:59 CEST

Idag har nämnden för idrott och friluftsliv beslutat att acceptera rekonstruktörens förslag till underhandsackord till VIK Hockey. Detta innebär att staden får 50 000 kr samt 25 % av VIKs hyresskuld på 860 00 kr. Parallellt med detta har stadsledningen beslutat att inte betala ut det årliga elitstödet till VIK Hockey.

- Om VIK skulle försättas i konkurs skulle staden tappa hyresintäkter på cirka 1-1,5 miljoner per år. Även Rocklunda Sport och Event AB, som ägs av 10 idrottsföreningar, skulle tappa restaurang- och reklamintäkter. VIK Hockey är ett starkt varumärke som bidrar till att öka attraktiviteten för Västerås. Min uppfattning är att det bästa för Västerås stad, invånarna och idrottsföreningarna är att godkänna det här förslaget, säger Hans Stergel ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv.

För mer information

Hans Stergel, ordförande nämnden för idrott och friluftsliv
Telefon: 076-200 79 20
E-post: hans.stergel@vasteras.se 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås