Gå direkt till innehåll
Musikstipendier vid Västerås Kulturskola

Pressmeddelande -

Musikstipendier vid Västerås Kulturskola

Nu är det klart vilka som får stipendier ur Västerås Kulturskolas två stipendiefonder.

Stipendiater våren 2013

Irma Barklunds musikstipendiefond:


Johanna Karlsson   Kammarmusikprogrammet Musikhögskolan  i Örebro. (9.000 kr)

 
Adora Makokha   Berklee College of music, Boston, USA. (9.000 kr)


Madeleine Tell  Kungliga Svenska Balettskolan Stockholm. (9.000 kr)


Marina Jozic     Dans och Cirkushögskolan Stockholm. (9.000 kr)

Naeimi Svedbergs musikstipendium:

Anna Paulsson  Deltagande i ”Kallkursen” för unga stråkmusiker (5.000 kr)

Anton Hägg Meijer  Deltagande i ”Landslaget i blåsmusik” RUM (4.000 kr)

Gustav Sobel  Deltagande i ”Landslaget i blåsmusik” RUM (4.000 kr)

Stipendierna delas formellt ut i samband med
Musiklinjens vårkonsert 22 maj kl 19.00 i Växhuset, Teatersalen, Västerås.

Irma Barklunds stipendiefond
Stipendierna fördelas av Kulturskolans ledningsgrupp till nuvarande elever, före detta elever samt elever i gymnasieskolan som får undervisning genom Kulturskolan. Stipendiet delas också ut till elever som kommit in eller går på högre konstnärliga utbildningar. Företrädare för Kulturskolan förrättar utdelningen.

Naeimi Svedbergs musikstipendium
Dödsboet efter framlidna fru Naeimi Svedberg har i enlighet med hennes uttryckliga önskemål avsatt en generös penningsumma som ska användas till stipendier för elever i Kulturskolans musikämnen. Stipendiet avser tioårsperioden 2005-2015 med ett årligt uttag på cirka 9 000 kr. Lärare på Kulturskolan kan föreslå elever som bedöms vara välförtjänta och lämpliga. Elever kan också själv ansöka om medel för speciella ändamål (som musikkurser, sommarkurser, läger eller liknade).  Beslut fattas av Kulturskolans rektor i samråd med företrädare för dödsboet. Stipendiet kan fördelas på en eller flera elever per år.Företrädare för Kulturskolan och representant för dödsboet förrättar utdelningen.


För mer information kontakta:
Mats Widelund, Västerås Kulturskola, telefon 021-39 17 97


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås