Gå direkt till innehåll
Västerås nya resecentrum, med en ombyggd bangård och en ny gång- och cykelväg över spår. I bakgrunden syns Corems nya bostäder och kontor i kvarter Sigurd 3. Illustration: BIG.
Västerås nya resecentrum, med en ombyggd bangård och en ny gång- och cykelväg över spår. I bakgrunden syns Corems nya bostäder och kontor i kvarter Sigurd 3. Illustration: BIG.

Pressmeddelande -

Milstolpe: Godkänd detaljplan för Västerås nya resecentrum

En modern nod för kollektivtrafik med bättre flöden för resenärer och ett nytt attraktivt skyltfönster till Västerås. Nu har kommunfullmäktige i Västerås godkänt detaljplanen för Västerås nya resecentrum.

– Dagens beslut är en milstolpe. Nu är vi ytterligare ett steg på vägen för att bygga ett resecentrum som en stad av Västerås storlek förtjänar, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås.

Detaljplanen för resecentrum var ute på samråd 2018 och på granskning vid årsskiftet 2021–22. Resecentrums arkitektur är skapad av danska arkitektkontoret BIG och idén bakom arkitekturen handlar om att knyta ihop staden över järnvägen. Resecentrum är utformat för att fläta samman olika flöden, för resenärer, kollektivtrafik, cyklar och fotgängare. Stationen, som historiskt varit en stor statisk byggnad, anpassas nu i stället till rörelsemönster i området, med målet att vara ett stadsrum fyllt av liv och aktivitet.

Bangården kommer att få fördubblad kapacitet för tåg, och busstorget får dubbelt så många platser för bussar.

– Det här är ett historiskt beslut för Västerås, men det är även viktigt för hela vår storregion. Västerås resecentrum är den mest trafikerade kollektivtrafiknoden i Västmanland och vi förbereder oss för att bli en framtida nod i ett snabbstråk mellan Oslo och Stockholm. Ett nytt och modernt resecentrum kommer att underlätta framtidens hållbara resande, säger Helene Öhrling, stadsdirektör, Västerås.

Busstorg och bangård byggs först

Detaljplanen är omfattande och innehåller både bostäder, torg, nytt resecentrum och nytt busstorg. Det som kommer märkas först är ombyggnationen av det nya busstorget. Det ska förlängas och få dubbel kapacitet.

– Vi kommer att börja med själva förlängningen, för att inte störa busstrafiken under byggnationen. Vi hoppas kunna påbörja det här under 2024. Nuvarande busstorg byggs om först när den nya delen är klar och i bruk, säger Jonas Living, byggprojektchef.

Busstorget byggs av Västerås stad tillsammans med region Västmanland. Trafikverket planerar för att börja ombyggnationen av bangården under 2024 och även komma igång med den lilla bron över spår. Bron kommer att ligga i höjd med nuvarande biluthyrningen och användas som passage över spår och ner till perrongerna under tiden som nya resecentrum byggs. Den kommer även att finnas kvar efter att etapp 1 av resecentrum är klart.

Innan resecentrumbyggnaden Sigurdspassagen kan byggas behöver den statliga medfinansieringen säkras i sin helhet. Arbete pågår för att säkra hela investeringen till 2026. Själva stationsbyggnaden har preliminär byggstart 2026, och beräknas ta tre år att färdigställa.

Corem utvecklar nya attraktiva kvarter på Sigurd 3

En av fastighetsägarna i området är Corem, som planerar för ett helt kvarter med bostäder, arbetsplatser, hotell och service i anslutning till resecentrum.
– Corems stadsutvecklingsarbete och medverkan i detaljplanearbetet har pågått i många år. Den antagna detaljplanen gör det nu möjligt att både möta efterfrågan för framtiden och bidra till en modern innerstad som inspirerar, länkar samman och utmanar gränser, säger Hans Lindh Regionchef, Corem.

Utbyggnaden av Sigurd 3 planeras ske i etapper för att kunna erbjuda resecentrumfunktioner under genomförandetiden. Fullt utbyggt kommer kvarteret att ha möjligheter för närmare 2000 nya arbetsplatser och 1000 boende i framtiden.

För mer information

Sanna Edling, projektchef Mälarporten, 021-391057

Åsa Rudhage, planarkitekt, 021-393255

www.vasteras.se/resecentrum

Se hela filmen om nya resecentrumÄmnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås