Gå direkt till innehåll
"Mer än 600 personer har nu deltagit på någon av våra träffar". Foto: Västerås stad.
"Mer än 600 personer har nu deltagit på någon av våra träffar". Foto: Västerås stad.

Pressmeddelande -

Mer solel och hållbara transporter i Västerås genom energi- och klimatrådgivning

Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare har gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Projekten har på olika sätt informerat och stöttat privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ och lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

– I Västerås har vi genomfört att antal informationsträffar där vi blandat seminarier med utställning av leverantörer inom solel och laddstolpar för elbilar. Mer än 600 personer har nu deltagit på någon av våra träffar. Detta har också lett till att vi fått träffa många privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre företag för en personlig fördjupad rådgivning, berättar Zandra Camber, energi- och klimatrådgivare hos stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad.

Totalt har 56 000 personer runt om i hela landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivare.

– Vi ser en skillnad i den typ av frågor vi fick i början av projektet och de vi får nu. I början frågade man mer om hur det fungerar och vilken potential man har för att producera egen solel på sitt tak. Nu är det mer detaljfrågor om hur det fungerar när man säljer el ut på nätet, berättar Per Eriksson, energi- och klimatrådgivare hos stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad.

– Vi får också oftare hjälpa till att jämföra ett antal offerter som någon begärt in numera. Nu tänker man mer på hur man ska göra i stället för om man ska göra det, säger Zandra Camber.

Sedan våren 2018 har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

– De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Det här är den tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

För mer information och energi- och klimatrådgivning i Västerås stad kontakta:

Zandra Camber, Energi- och klimatrådgivare
021-39 25 71
energiradgivning[a]vasteras.se

https://www.vasteras.se/solenergi

Per Eriksson, Energi- och klimatrådgivare
021-39 25 75
energiradgivning[a]vasteras.se

https://www.vasteras.se/solenergi

Mer information från Energimyndigheten:
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman[a]energimyndigheten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Genom spännande samarbeten, mod och handlingskraft skapar vi en stad att vara stolt över. Västerås, staden där allt är möjligt. Staden utan gränser!

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås