Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Media hälsas välkomna när flera aktörer går ihop för att lyfta Pettersberg

RF-SISU Västmanland, Hyresgästföreningen i Västerås, ABF Västerås och Västerås stad hälsar media välkomna att vara med när vi skriver under en gemensam överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP Pettersberg. Målen med partnerskapet är ökad trygghet och trivsel på Pettersberg.

Tid: Måndag 4 september klockan 16.30-17.00.
Plats: Hyresgästföreningens lokal på Pettersberg, Jakobsgatan 87.
Medverkande:
Kristin Pleick, distriktsidrottschef, RF-SISU Västmanland
Katharina Bäcklin Arvidsson, länschef, Hyresgästföreningen i Västerås
Eva-Marie Rasmusson, studieombudsman, ABF Västerås
Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad

Vad är en IOP?
IOP är en förkortning av Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är ett samarbete där flera olika offentliga aktörer bidrar för att tillsammans åstadkomma något mer än de kan göra var för sig. Ursprunget till arbetssättet idéburet offentligt partnerskap kommer faktiskt från Västerås, när Stadsmissionen och Västerås stad startade ett samarbete 2010.

Partnerskapet för Pettersberg gäller från och med den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2026.

Meningsfull sysselsättning
Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsförvaltning, RF-SISU Västmanland, ABF och Hyresgästföreningen ska tillsammans arbeta för att få fler personer i meningsfull sysselsättning på Pettersberg. Utgångspunkten är det trygghetspaket som kommunstyrelsen har beslutat. Där fick nämnden för idrott, fritid och förebyggande medel för att utveckla IOP för jämlika förutsättningar riktade till prioriterade områden i Västerås västra stadsdelar.

Partnerskapets aktiviteter riktar sig främst till barn och unga, men det blir även aktiviteter för vuxna och äldre, eftersom man ofta kan nå barnen via dem. Studiecirklar, idrottsaktiviteter, workshops och kulturprogram finns med i planeringen.

Målen med partnerskapet är ökad trygghet och trivsel på Pettersberg genom att fler blir aktiva i föreningar och/eller att antalet föreningar i området ökar. Att barn och ungdomar på Pettersberg får större möjligheter att kunna prova aktiveter för ökat välbefinnande leder till

 • ökad tillit och framtidstro
 • ökat deltagande i föreningslivet
 • minskat utanförskap
 • ökad folkhälsa
 • ökad delaktighet och inflytande.

När folkhälsan på flera sätt blir alltmer ojämlik är det särskilt viktigt att värna om och involvera föreningslivet som engagerar tusentals barn och ungdomar och som stimulerar till en meningsfull och aktiv fritid. IOP Pettersberg bidrar till mervärden så som

  • tillhörighet
  • livslångt lärande
  • brobyggande (mellan individer och mellan individer och samhället)
  • mer attraktivt bostadsområde.
  • ökad anställningsbarhet hos deltagande volontärer.

  Kontaktpersoner:
  Kristin Pleick, distriktsidrottschef, RF-SISU Västmanland:
  Kristin.pleick@rfsisu.se, 070-274 84 87

  Katharina Bäcklin Arvidsson, länschef, Hyresgästföreningen i Västerås: katharina.backlinarvidsson@hyresgastforeningen.se, 072-224 77 57

  Eva-Marie Rasmusson, studieombudsman, ABF Västerås:
  eva-marie.rasmusson@abf.se, 072-716 73 33

  Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen,
  Västerås stad: lenny.hallgren@vasteras.se, 021-39 15 15

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås