Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Medborgarinflytande ger säkrare och tryggare miljö på Viksäng

Tillsammans med boende på Viksäng har Västerås genomfört ett projekt för att öka tryggheten och trafiksäkerheten i området.

Efter en enkät arrangerades ett informationsmöte dit ett 70-tal personer kom. 20 personer rekryterades till en arbetsgrupp tillsammans med en trafikplanerare från Västerås stad och en konsult från konsultföretaget Trivector. Gruppen träffades vid tre tillfällen under hösten och diskuterade olika brister och vad som kan göras för att öka tryggheten och säkerheten.

Resultatet har blivit en lista med åtgärder som nu ska genomföras inom budgeten 400 000 kronor. Det handlar om att:

• Måla de tre gångtunnlarna under Viksängsgatan för ökad trygghet
• Placera trafiköar med 30-portaler vid alla tre infarter till Infanterigatan för bättre hastighetsefterlevnad
• Ett nytt farthinder (gupp) på Infanterigatan för ökad hastighetsefterlevnad
• Byta ut betongsuggor till grindar vid Soldatgatan
• Större rensning av vegetation vid Kungsängshöjden för ökad trygghet
• Extra belysning vid två gångtunnlar under Viksängsgatan för ökad trygghet
• Fem nya sittbänkar inom området
• Ta bort skylten vid Infanterigatan/Österleden som visar in till Viksäng för att undvika genomfartstrafik.

Målen med trygghetsprojektet har bland annat varit att öka invånarnas delaktighet i fråga om trygghet och trafiksäkerhet i närmiljön, att ge invånarna insikt i hur de själva kan bidra till en trygg och säker närmiljö och ge Västerås stad ett bra planeringsunderlag.

– Det är roligt att så många vill engagera sig i sin stadsdel och att vi tillsammans så här kan prioritera de insatser som är mest angelägna för att öka tryggheten på Viksäng, säger Carin Lidman (S) ordförande i tekniska nämnden.

För mer information:
Carin Lidman
Ordförande
Tekniska nämnden
021-39 12 61

Sara Wändell
Trafikplanerare
Tekniska nämndens stab
021-39 10 56

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås