Gå direkt till innehåll
Illustration: White arkitekter
Illustration: White arkitekter

Pressmeddelande -

Markanvisningen klar för första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp

Nu är det klart vilka byggaktörer som får markanvisning för utveckling av bostäder i den första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp. Markanvisningen går till Carpenter och EA Fastigheter.

Alla anbud som har kommit in har utvärderats utifrån kriterierna markpris, utformning och gestaltning samt projekttidplan.

– Det känns väldigt bra att vi nu på allvar börjar byggandet av en helt ny stadsdel. Jag är också mycket glad att vi fått så många konkurrenskraftiga anbud från så många aktörer. Det visar att Västerås är fortsatt mycket attraktivt att bygga i, säger Jesper Brandberg (L), kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden.

I den första utbyggnadsetappen anvisar vi två markområden, Höjden och Gården. För området Höjden, som ligger i de nordöstra delarna av Södra Källtorp, har vi fått in fyra anbud. Markanvisningen går till Carpenter. Höjden innehåller byggrätt för max 10 700 kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för bostäder. Här planerar de att bygga två mindre flerbostadshus med fyra våningar, nio mindre flerbostadshus med tre våningar och tre radhus med en-två våningar. Sammanlagt blir det 96 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter i storlekarna 1-5 rum och kök.

För området Gården, som ligger på platån där Wenströmska skolan tidigare låg, har vi fått in åtta anbud. Markanvisningen går till EA Fastigheter. Gården innehåller byggrätt för max 5 000 kvadratmeter BTA för bostäder. Här planerar de att bygga tolv mindre flerbostadshus med två-tre våningar. Sammanlagt blir det 46 bostadsrättslägenheter i storlekarna två-fyra rum och kök.

Byggaktörerna kommer även att bygga ut kvartersgator, parkeringar, grönytor, lekplatser, miljöbodar med mera inom respektive område.

Södra Källtorp – en ny stadsdel tar form
Boende för de äldre, förskola för de yngre och idrottsplats för de som sportar. Natur och parker till alla som vill må bra – och bostäder, så klart. Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås.   

Här bygger vi cirka 700 bostäder, ett modernt äldreboende, trygghetsbostäder och en förskola. I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen.

Läs mer på www.vasteras.se/sodrakalltorp

För mer information om markanvisningen
Jesper Brandberg, ordförande i fastighetsnämnden, jesper.brandberg@vasteras.se, 021-39 13 98
Ulrika Vikström, projektledare mark och exploatering Västerås stad, ulrika.vikstrom@vasteras.se, 021-39 12 64
Michael Larsson, vd Archus development, michael.larsson@archusdevelopment.se, 073-685 10 00

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås