Gå direkt till innehåll
Nytt samarbete mellan Mälarhamnar och Stockholms hamnar samtidigt som hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer.
Nytt samarbete mellan Mälarhamnar och Stockholms hamnar samtidigt som hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer.

Pressmeddelande -

Mälarhamnar och Stockholms hamnar samarbetar för inlandssjöfart i Mälaren

Mälarhamnar och Stockholms hamnar har startat ett samarbete för att möjliggöra hållbara transporter och inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och de strategiskt placerade Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Samarbetet utökar hamnarnas erbjudanden och ger goda förutsättningar för pråmtrafik lik den på floderna i Europa.

Stockholms Hamnar bygger en helt ny godshamn, Stockholm Norvik Hamn, söder om Stockholm. Hamnen öppnar i maj 2020 och skapar med sitt läge nya möjligheter för effektiva och hållbara transporter i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Samtidigt pågår stora projekt i Mälarhamnarna för att hantera större mängder gods. Bland annat utökas hamnytorna, kajerna renoveras och nya magasin byggs.

Som ett led i denna satsning, att transportera gods till sjöss i så hög utsträckning som möjligt, startar nu Mälarhamnar och Stockholms Hamnar ett unikt samarbete. Samarbetet har som mål att möjliggöra inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna.

– Vi ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart med pråmar som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder och minskar trängsel och miljöpåverkan på miljöpåverkan, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda pråmtrafik krävs att hamnar arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi hamnar drar våra strån till stacken och tillsammans tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång på riktigt i Sverige, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar.

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen. Om varorna transporteras direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastar det de redan idag hårt belastade vägarna och järnvägarna i Mälardalsregionen och Sverige. Inlandssjöfarten skulle bidra till en mer hållbar landinfrastruktur.


Kontakta oss gärna

Carola Alzén, vd Mälarhamnar, 076-569 43 32 Carola.alzen@malarhamnar.se

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47 ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälarhamnar – närmsta hamn är bästa hamn. Med sina två hamnar, strategiskt placerade i Köping och Västerås i hjärtat av Mälardalsregionen, är Mälarhamnar AB en självklar samarbetspartner för effektiv logistik. Mälarhamnarna har cirka 70 anställda och omsatte 150 mkr 2019. Mälarhamnar är ett kommunalt bolag som ägs av Västerås stad och Köpings kommun.

malarhamnar.sefacebook.com/MalarhamnarABinstagram.com/malarhamnar

MÄLARHAMNAR AB
SÖDRA SEGLARGATAN 3, BOX 3013, 720 03 VÄSTERÅS
TELEFON 021 15 01 00, PORT@MALARHAMNAR.SE

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås