Gå direkt till innehåll
​Mälarenergi - Månadens klimatsmarta företag

Pressmeddelande -

​Mälarenergi - Månadens klimatsmarta företag

Varje månad utser Climate Challenge Västerås (CCV) ett klimatsmart företag som jobbar aktivt för att vara ett föredöme i sitt miljö- och klimatarbete. Månadens klimatsmarta företag är Mälarenergi vars samhällsnyttiga tjänster många ser som självklarheter men som har en avgörande roll för klimatet.

Trots att bolaget under 2013 eldade med relativt mycket fossila bränslen som kol och torv visar Mälarenergis klimatbokslut att deras bidrag till klimatpåverkan är negativ, utsläppen är alltså något lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Totalt bidrog Mälarenergi till att minska utsläppen med 37 000 ton under 2013.

– Det visar fördelarna med att producera fjärrvärme i ett kraftvärmeverk, säger Katarina Hogfeldt Forsberg, hållbarhetschef på Mälarenergi.

Med avfallsbränslet minskar andelen fossila bränslen. Prognosen för 2015 pekar på att koldioxidutsläppen kommer att minska med 310 000 ton under året.

Andra stora frågor är säkert dricksvatten och att sluta kretsloppen så bra som möjligt. På Mälarenergi pågår också flera satsningar på förnybar elproduktion. Sedan tidigare har bolaget vattenkraft och vindkraft samt nu även solel.

Läs mer om Mälarenergi här:
CCV fungerar som en motor för förändrad syn på klimatfrågan och en inspiratör för ett nytt sätt att se på företagande. I Västerås finns det många företag som har goda förutsättningar att vända klimatproblem till en affärsmöjlighet. Ett medvetet klimatarbete kan ge nya kunder och många företag menar att deras klimat- och miljöarbete gett dem konkurrensfördelar och ökad konkurrenskraft.

Läs mer:
I CCV samlar vi kompetenser, rådgivare, samarbetspartners och klimatsmarta företag som företagare kan ha stor nytta av i utvecklingen av sitt klimatarbete. ccvasteras.se

Mer information:
Climate Challenge Västerås, Theresa D'Errico, 021- 39 28 35,
theresa.d’errico@vasteras.se

Mälarenergi, Katarina Hogfeldt Forsberg, 021-39 53 06,
katarina.hogfeldt-forsberg@malarenergi.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås