Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många nya förskoleplatser öppnas i Västerås

De närmaste åren kommer en rad nya förskoleavdelningar att öppna i Västerås. Redan under det här året beräknas ett femtontal permanenta avdelningar kunna tas i bruk. Och minst lika många står på tur 2006. – Det här är en av de största pedagogiska satsningarna på många år i Västerås och ett viktigt led i vår strävan att bli en av landets absolut bästa skolstäder, säger Britt Sandström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Satsningen, som ligger i storleksordningen 65 miljoner kronor, syftar framförallt till att minska barngruppernas storlek. Kommunfullmäktige har beslutat att grupperna ska minskas med i genomsnitt 1,4 barn fram till 15 februari 2007. På det sättet kommer det att bli lättare att uppmärksamma barnens individuella behov på ett ännu bättre sätt. Men satsningen ger också möjligheter till pedagogisk utveckling. Ett exempel där detta tydligt genomsyrar verksamheten är den nya förskolan Källan på Norra Källgatan. Den öppnade efter sommaren och är noga planerad och anpassad för att passa verksamheten så bra som möjligt. – Öppnandet av varje ny avdelning innebär en möjlighet till pedagogisk utveckling. Därför har vi gett varje geografiskt område i uppdrag att titta närmare på de här frågorna, säger Johan Wennhall, direktör för barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsnämndens stab. Frågan om framtidens förskola har många beröringspunkter med det projekt för lokalomställning i grundskolan som Västerås stad driver. Därför kommer dessa båda projekt att drivas parallellt framöver. – Det handlar om att ta fram en långsiktig planering som har sin utgångspunkt i den verklighet som befolkningsprognoserna pekar mot: Att eleverna i grundskolan minskar medan antalet gymnasieelever och förskolebarn ökar, säger proAros direktör Pär Eriksson. Det är ett arbete som vi kommer att driva i dialog med föräldrar, medarbetare och andra berörda. För jag tror att vi alla är överens om att skattepengarna ska gå till pedagogik inte tomma lokaler. För mer information kontakta: Britt Sandström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 021-39 23 40, 070-465 23 40 Johan Wennhall, direktör barn- och ungdomsnämndens samt utbildningsnämndens stab, 021-39 23 38 Pär Eriksson, direktör proAros, 021-39 12 31

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås