Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många brister i ålderskontrollen vid försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har genomfört kontrollköp av tobaksvaror och receptfria läkemedel i butiker under 2023 och början av 2024. Resultatet visar att flera stora butikskedjor slarvar med kontrollerna och att det är väldigt lätt för ungdomar att köpa varorna.

Kontrollköp av tobaksvaror genomfördes i 83 butiker och kontrollköp av receptfria läkemedel i 53 butiker. Cirka 27 % av handlarna frågade inte efter legitimation när ungdomarna ville köpa cigaretter eller snus. När det gäller receptfria läkemedel var det 47 % som sålde utan att kontrollera legitimation.

Miljö- och konsumentnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin (C) är bekymrad över resultatet:

- Att det är så enkelt för våra ungdomar att köpa tobak och receptfria läkemedel är rent ut sagt bedrövligt. Företagen har ett ansvar att värna våra barn och ungdomar.

  Marcelo Cardoso Plaza som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerås stad har under året organiserat kontrollköpen.

  - Det var flera stora butikskedjor som slarvade med ålderskontrollen. Butikerna måste bli bättre på att begära legitimation och på så sätt försäkra sig om att de inte säljer tobak eller receptfria läkemedel till någon som inte fyllt 18 år, säger Marcelo.

   De butikskedjor som sålde tobak, snus eller receptfria läkemedel utan att fråga efter legitimation vid kontrollköpen var Circle K, OK-Q8, City Gross, Coop, Hemköp, Lidl, Shell, ÖoB, Willys och ICA. Vissa enskilda butiker har sålt både receptfria läkemedel och tobak vid flera kontrollköp efter varandra, medan andra sålt en gång och sedan förbättrat rutinerna.

   Att sälja tobak och receptfria läkemedel till ungdomar är straffbart

   Marcelo konstaterar att det är väldigt enkelt för ungdomar att köpa tobak och receptfria läkemedel och att det inte är riskfritt för företagen som säljer.

   - Att sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år är straffbart. Det är alltid den som lämnar ut varan som är personligen ansvarig för att inte någon under 18 år köper tobak. Man kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

    Förvaltningen har gjort uppföljande kontrollbesök hos de butiker som inte frågade efter legitimation. Cirka 47 % av butikerna sålde även vid det uppföljande kontrollköpet och hade alltså fortfarande inte en fungerande ålderskontroll. Det gällde både tobaksvaror och receptfria läkemedel.

    Fakta om kontrollköp

    Kontrollköp är en metod för att undersöka hur ålderskontrollen fungerar. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan kommunen, den som lämnar ut varan och näringsidkaren. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

    För att genomföra ett kontrollköp anlitar kommunen en så kallad kontrollköpare. Det är en person som är över 18 år, men som till utseendet kan förväxlas med en ungdom under 18 år. Personen provar om det går att köpa tobaksvaror eller receptfria läkemedel utan att visa legitimation. Kontrollköpet sker utan att näringsidkaren får veta något i förväg.

    Efter att ett köp genomförts av kontrollköparen utan att den behövt visa legitimation går inspektören in i butiken och gör ett återköp samt informerar om resultatet.

    Vill du kontakta politiker eller tjänsteperson för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

    Monica Stolpe Nordin (C), ordförande miljö- och konsumentnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

    Marcelo Cardoso Plaza, miljö- och hälsoskyddsinspektör, telefon: 021- 39 13 47, mejl: marcelo.cardoso.plaza@vasteras.se

    Johanna Ljung, kommunikationsstrateg, telefon: 021-39 88 95, mejl: johanna.ljung@vasteras.se

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Västerås stad
    Stadshuset, Fiskartorgsentrén
    721 87 Västerås