Följ Västerås stad

Lyckad samverkansform går på export

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 11:50 CET

Individ- och familjenämnden skapade 2012 en ny samverkansform, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), för att driva dagverksamhet för utsatta invånare. Nu har det utvärderats och förvaltningen slår fast att det har blivit en framgång. Syftet med IOP är att förstärka parternas starka sidor när civilsamhället och kommunen arbetar tillsammans. Samverkansformen har spridits till flera områden i staden och till kommuner runt om i landet.

- Vi är bra på att samarbeta i Västerås. Vi hittar vägar att ta tillvara våra olika styrkor och civilsamhällets engagemang. Jag tror det är något som många känner igen sig i och här är ett exempel som bekräftar bilden, säger Ann-Louise Molin Östling, ordförande i Individ- och familjenämnden.

Landets första IOP skapades 2012 mellan Västerås stad och Västerås Stadsmission för att driva dagverksamhet för hemlösa och utsatta invånare. Idag har dagverksamheten i Stadsmissionens lokaler 250-350 besökare per vecka och man erbjuder praktiskt stöd och hjälp, kontakt med socialtjänsten, tillgång till kläder och mycket mer.

- Det vi kan se är att dagverksamhet i den här omfattningen och så väl organiserat aldrig hade varit möjligt utan vårt IOP, säger Patrik Kalander, strateg på Sociala nämndernas förvaltning.

Utvärderingen konstaterar att IOP är en bra form för att hantera komplexa samhällsutmaningar som inte har enkla lösningar eller färdiga välfärdstjänster. Den ger en samarbetsform för myndigheter och civilsamhälle som alternativ till föreningsstöd eller upphandling och den ger också en större möjlighet till gemensamma åtaganden och partnerskap.

Några som tagit efter Västeråsinitiativet är Region Skåne, Göteborgs stad och Linköpings kommun, för verksamheter som rör ensamkommande flyktingbarn och utsatta EU-medborgare bland annat. I Västerås har man startat IOP med exempelvis Brottsofferjouren och Kvinnohuset.

Kontakt för mer information:

Ann-Louise Molin Östling, ordförande Individ- och familjenämnden, 021-39 13 93

Patrik Kalander, strateg Sociala nämndernas förvaltning, 021-39 45 85

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Bifogade filer

Word-dokument