Följ Västerås stad

Likvärdig och rättvis bedömning i skolan

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2007 14:10 CET

Måndag den 19 mars har proAros skolor i Västerås stängt, då lärare, skolledare och lärarstuderande deltar i en studiedag om Lärande, kunskap, bedömning och reflektion. De cirka 3 000 deltagarna kommer inte bara från Västerås utan också från många andra kommuner i landet.

Syftet med studiedagen är att sätta fokus på kunskapsbegreppet och likvärdigheten i bedömning och betygssättning.

Nio välkända föreläsare kommer att tala om dessa ämnen. Bland andra kommer Carl-Jan Granqvist att föreläsa om att lära med fler sinnen än syn och hörsel. Thomas Kroksmark, som höll en omtyckt och engagerande föreläsning på förra årets studiedag med samma tema, deltar även i år och fördjupar sig i betyg och bedömning i postmoderna tider.

- Att bedöma likvärdigt och rättvist i det målrelaterade system vi har är ett grannlaga arbete för lärare, säger utvecklingsledare Gun Nordin och Anita Rune, som tillsammans med kompetensutvecklare Anne Ljungdahl, är ansvariga för studiedagen. För att kunna göra det krävs tydliga mål och kriterier. Tidigare bedömde vi främst enkelt mätbar kvantitet men idag betonar läroplanen kvalitet och då blir det svårare att bedöma. Därför är det nödvändigt med professionella samtal lärare emellan om vad det är man bedömer egentligen.
Elever och föräldrar ska kunna förstå vad som bedöms och vad som krävs för att exempelvis nå de olika betygen i alla ämnen. Ett viktigt mål med studiedagen är just att fördjupa kunskapen om dessa frågor och att ge inspiration till fortsatt dialog ute på skolorna. För att få igång detta kommer därför eftermiddagen att ägnas åt reflektion över det man hört på förmiddagen.

Föreläsningarna kommer att hållas 08.30-12.00 på Aros Congress Center, Mälardalens högskola, Växhuset, Carlforsska och Wenströmska gymnasiet.
Media hälsas välkomna att delta under studiedagen.

För mer information kontakta:
Gun Nordin, utvecklingsledare, proAros, tel 070-465 29 97
Anita Rune, utvecklingsledare, proAros, tel 070-465 20 15
Anne Ljungdahl, kompetensutvecklare vid Lärforum, proAros, tel 070-465 11 51