Gå direkt till innehåll
Läsmaskin för synskadade gav Tillgänglighetspris

Pressmeddelande -

Läsmaskin för synskadade gav Tillgänglighetspris

Årets vinnare av Västerås stads Tillgänglighetspris blev Johan Seige. Han får priset för sitt arbete med att möjliggöra för synskadade att rösta med bibehållen valhemlighet. Priset består av 10 000 kronor, ett diplom och ett konstverk av Malin Karlsson.

Motivering:

Johan Seige får 2014 års Tillgänglighetspris för sitt arbete med att möjliggöra för synskadade att rösta med bibehållen valhemlighet. Årets pristagare har bidragit till något så viktigt och grundläggande som att tillgängliggöra demokratin för personer med funktionsnedsättning, i det här fallet synnedsättning. Förutom att bidraget tydligt uppfyller kriterierna för Tillgänglighetspriset har det även förbättrat för de som av annan anledning än synnedsättning har svårt att läsa valsedlarna. Det visar verkligen på att tillgänglighet är bra för alla!

Johan Seige har på uppdrag av valnämnden arbetat med tillgänglighetsfrågor med det övergripande syftet att öka valdeltagandet. Det resulterade i att Västerås stad köpte in två så kallade läsmaskiner som vid höstens val användes i vallokalerna på biblioteket och i Stadshuset.

Tekniken innebär att valsedeln scannas och texten läses upp av en talsyntesröst. Denna typ av scanner har funnits på marknaden i drygt tio år men användes i valsammanhang för första gången i Sverige vid höstens val i Västerås.

Västerås stad delar ut Tillgänglighetspriset till den eller de som på något sätt har gjort en förbättring av tillgängligheten inom kommunen. Med tillgängligheten menas tillgängligheten och användbarheten för alla.

Läs mer om Tillgänglighetspriset här

För mer information:Hanna Odestig, tillgänglighetsrådgivare, Västerås stad, 021 – 39 11 60

På bilden syns: Johan Seige, Hanna Odestig (tillgänglighetsrådgivare, Västerås stad) Lars Kallsäby, C (ordförande i byggnadsnämnden).

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås