Gå direkt till innehåll
Exempel på webbenkätfråga med pictogram.
Exempel på webbenkätfråga med pictogram.

Pressmeddelande -

Kundnöjdheten hos personer med funktionsnedsättning över riksgenomsnittet i Västerås stad

Majoriteten av de som svarat på Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet för 2018 trivs och är nöjda med det stöd de får i Västerås stad. Västerås resultat ligger över riksgenomsnittet, och jämfört med liknande kommuner har Västerås tillsammans med Eskilstuna högst andel positiva svar.

Mest nöjda var de som har boendestöd, där 95 procent av de som svarat upplever att personalen bryr sig om dem. Gruppbostad enligt LSS var det verksamhetsområde där resultatet förbättrades mest under 2018 jämfört med 2017.

De som tillfrågats att medverka i undersökningen har någon form av funktionsnedsättning, som kan vara antingen begåvningsmässig, neuropsykiatrisk eller fysisk, en psykisk funktionsnedsättning eller dessa i kombination med varandra. Undersökningen bestod av enkäter, vars frågor omfattade de fyra områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. Andelen positiva svar ökade för samtliga frågor.

Det är andra gången Västerås stad medverkar SKL:s undersökning, som genomfördes under hösten 2018. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur de som erhåller insatserna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att de som bedriver dem ska kunna utveckla och förbättra det stöd de erbjuder.

”Vi är stolta över att våra verksamheter får så fina omdömen av dem som de är till för. Det är jätteviktigt att vi får veta vad de berörda tycker om vårt arbete, så att vi kan fortsätta att förbättras med målet att erbjuda bästa möjliga stöd”, säger Magnus Johansson, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning.

Enkäterna delades ut till samtliga enheter inom verksamhetsområdena vuxna med boende enligt LSS (gruppbostad), vuxna med boende enligt LSS (servicebostad), vuxna med daglig verksamhet enligt LSS, vuxna med boende enligt Socialtjänstlagen (SoL, socialpsykiatri), vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri enligt SoL, och vuxna med boendestöd (stöd i hemmet) enligt SoL.

Totalt registrerades 1010 svar i Västerås. Det motsvarar en svarsfrekvens på 56 procent, vilket är i nivå med resultatet för hela enkäten nationellt sett, som ligger på 57 procent. Västerås stad har jämförts med kommunerna Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping och Örebro.

Enkäten genomfördes med hjälp av det digitala verktyget Pict-O-Stat, som tillhandhålls av Neonova och är anpassat för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Deltagarna kunde själva välja att genomföra enkäten med eller utan så kallade pictogram.

För mer information eller vid frågor:
Helene Karlsson, strateg på vård-och omsorgsförvaltningen, Västerås stad
Telefon: 021-39 14 79
helene.karlsson@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås