Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturstipendiater 2015

Västerås stads kulturnämnd delar årligen ut kulturstipendier. Vid dagens sammanträde beslutades vilka som blir 2015 års stipendiater.

Arbetsstipendium 80 000 kr

Anna Törrönen, bild, 32 år
Konstnär. Måleri, collage, teckningar och video.
Utbildning: Västerås konstskola 2002-2004, Åbo konstakademi 2004-2008, Academy of Fine Arts and Design i Ljubljana, Slovenien, Masterexamen, 2008-2010.
Utställningar: deltagit i grupputställningar internationellt och i Sverige sedan 2010.
Motivering: ”Anna Törrönen har en konstnärlig tydlighet med en befriande respektlöshet i måleriet. Hon blandar olika material vilket tillför och bidrar till en nakenhet.”
Vid sidan om det egna konstnärskapet delar Anna Törrönen generöst med sig och tar en aktiv roll för att utveckla Västerås konstliv bland annat i konstföreningen Ytan.

Dan Wid, bild, 30 år
Konstnär. Foto, måleri och grafisk formgivning.
Utbildning: Västerås konstskola 2004-2006, Gerlesborgs konstskola 2006, Mälardalens högskola 2007-2009 och Kungliga konsthögskolan, Masterexamen, 2009-2014.
Utställningar i Västerås och Stockholm 2007-2014.
Motivering: ”Dan Wids verk har ett starkt utryck. Det finns en inträngande ogripbarhet i bilderna som väcker nyfikenhet och skapar djup.”
Dan Wid befinner sig i en viktig tid för att etablera sig som fri konstnär efter många år i konstutbildningar. Dan arbetar företrädesvis med fotografi men även med andra konstnärliga uttryck. Parallellt med det egna konstnärskapet verkar han som pedagog bland annat för barn och unga. Han tar en aktiv del i utvecklingen av Västerås konstliv bland annat i konstföreningen Ytan.

Stipendium 20 000 kr
Sofia Bergfeldt, bild, 30 år
Knut Barrfjäll, litteratur, 69 år
Marie Björk, litteratur, 31 år
Joel Annmo, scenkonst, 28 år
Anna-Sara Åberg, scenkonst, 32 år
Johanna Wernmo, scenkonst, 21 år
Tina Wilhelmsson, scenkonst, 38 år

Stipendium till Lars Färnlöfs minne
2015 års stipendium på 20 000 kronor tilldelas Monica Dominique.
Motivering: Monica Dominique är en mångsidigt begåvad musiker med rötter i jazzen. Hennes improviserande i många genrer visar på en musikalitet i Lars Färnlöfs anda. Med smittande glädje och lekfullhet behärskar hon flera musikaliska uttryck. Som pianist, kompositör, arrangör och artist berikar hon det svenska jazzlivet.

Jan Nilssons resestipendium
Jan Nilssons resestipendium för biblioteksutveckling tilldelas folkbiblioteken i Fagersta och Sala för år 2015. Fagersta bibliotek tilldelas 12 000 kronor och Sala stadsbibliotek tilldelas 8 000 kronor. Sala stadsbibliotek ansöker om medel för att utveckla biblioteket som mötesplats för invånare med annan språklig tillhörighet än den svenska. Fagersta bibliotek ansöker om medel för att stärka bibliotekets roll inom IT-området.

Stipendieutdelningen sker på Karlsgatan 2 torsdag den 26 mars klockan 19.00.
Allmänhet och media hälsas välkomna!

För mer information
Staffan Rune, kulturchef, Västerås stad, 021-39 46 08, staffan.rune@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås