Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kultur för äldre även sommaren 2021

Sommaren 2020 blev många äldre isolerade för attminimera risken att drabbas av covid-19. När de inte kunde ta sig ut fickkulturutbudet komma till de äldre. Sedan dess har många digitala lösningartagits fram och de flesta äldre har blivit vaccinerade. Trots det gör vi enrepris i år, eftersom upplägget var så populärt. Under sommaren kommer bådekommunala och privata äldreboenden och servicehus i Västerås att få besök avbland annat sångare, musiker, gycklare och gatumusikanter för en stund avunderhållning. Fortfarande på behörigt avstånd, från slutet av maj tillseptember.

- Pandemin har för många av oss inneburit en påminnelse om kulturens betydelse i våra liv och vardag. Förra sommarens aktiviteter tillhandahöll inte bara nya sätt att ta del av kultur för den allra mest vanligt förkommande publiken, utan visade även hur vi kunde göra för att nå ut betydligt bredare än så. Jag är väldigt glad över att detta nu kan fortsätta även i sommar, säger Markus Lindgren, kulturnämndens ordförande.

Sedan många årtillbaka har kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen uppdraget att arbetamed kultur för äldre på särskilt boende i Västerås stad. Därför finns det redanen bra organisation och ett kontaktnät med kulturombud, aktivitetsansvariga ochmötesplatssamordnare som är duktiga och vana arrangörer av kulturprogram. Tackvare dessa personer inom vården gick det snabbt att organisera sommarturnén medutomhusprogram förra året. Målsättningen är även i år att erbjuda ett varieratprogram.

- Det är glädjandeatt kulturlivet kan bjuda ett så varierat utbud till äldre på servicehus och äldreboenden.När äldre inte kan komma till kulturen är det glädjande att kulturen kan kommadit där de äldre finns, säger en glad Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande iäldrenämnden.

Detär många som bidrar! Både verksamheter inom Västerås stad och andrakulturaktörer. Boende på äldreboenden och servicehus i Västerås kan se framemot något eller några av dess programpunkter i sommar:

  • Konserter med elever och lärare från Kulturskolan (tills terminen är slut).
  • Feriepraktiserande gatumusikanter som tidigare somrar har livat upp i city kommer nu även att bjuda på konserter inom äldreomsorgen.
  • Västerås stadsbibliotek bidrar med blandat program med bland annat musik, kluringar, text och kryssquiz.
  • Vallby friluftsmuseum erbjuder digital minnesträning.
  • Västmanlandsmusiken håller Sommarmusik-konserter med unga musiker.
  • Även andra kulturaktörer medverkar på olika sätt.


Programmet presenteras på respektive servicehus och äldreboende.

Se när stadsdirektör HeleneÖhrling var med när biblioteket underhöll på Ängsklockans äldreboende sommaren2020: https://www.youtube.com/watch?v=TCsZiEr0k7k&feature=youtu.be

För mer informationoch tips på när och var det är möjligt att göra reportage, vänligen kontakta:
Nicoletta Fornari,021-39 10 05, nicoletta.fornari@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås