Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konstnärer bjuds in att skissa fram ny konst till Sätra

Västerås stad anordnar en projekttävling där konstnärer kan anmäla sitt intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag för en bullervall i Sätra. Konstnärens uppdrag är att skissa fram ett konstverk med solceller som konstnärligt material. Tävlingen öppnar den 1 september och invigningen av konstverket är planerad att ske 2024.

Sätra är en ny hållbar stadsdel som växer fram i Västerås. Verket ska vara platsspecifikt, särskilt utformat för 200 meter av Sätras bullervall. Bullervallen löper längsmed Norrleden och är en plats med stor visuell slagkraft.

- I Sätra får västeråsarna en lika sprudlande som hållbar ny stadsdel. Därför känns det särskilt roligt att låta konsten bli en integrerad del i Sätra och att bullervallen kan bli en skärningspunkt i mötet mellan samtidskonst, solenergiteknik och hållbar utveckling, säger kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP).

Anmäl intresse senast fredagen den 30 september 2022
Konstnärer är välkomna att anmäla sitt intresse att delta i projekttävlingen senast 30 september 2022. Därefter tilldelas tre konstnärer parallella skissuppdrag för bullervallen, varav ett vinnande skissförslag förordas för genomförandeuppdrag. Kulturnämnden tar beslut om tilldelning av skissuppdrag och genomförandeuppdrag. Urvalsprocessen sker anonymt.

Länk till anmälan finns här: Utlysningar | Västerås Konstmuseum (vasteraskonstmuseum.se)

Projekttävlingen sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).Fördjupat konstprogram - konstnärlig gestaltning Sätra - delprojekt 1: Bullervall (Dnr KUN 2022/00219 7.3.1) har beslutats av kulturnämnden i juni 2022 och ligger till grund för upphandlingen.

Tema hållbarhet
Temat för det konstnärliga uppdraget är ”hållbarhet”, och solcellerna på bullervallen kommer bland annat att generera energi till delar av Sätras infrastruktur. Möjligheten att använda solceller som konstnärligt material sker genom samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Skiss-, produktions- och installationsprocess kommer att ske i nära samarbete med uppdragsgivaren Västerås stad och berörda leverantörer i byggprojektet.

Läs mer om uppdraget och se länk till intresseanmälan här: Utlysningar | Västerås Konstmuseum (vasteraskonstmuseum.se)

Läs mer om planerna för Sätra här: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/satra.html


Kontakt:
Markus Lindgren (MP), kulturnämndens ordförande
Telefon: 021-393105
markus.lindgren@vasteras.se

Linda Wallenberg, processledare offentlig konst, Västerås konstmuseum
Telefon: 021 39 80 15 / 076 56 94 850
linda.wallenberg@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås