Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konferens och fackeltåg mot våld

Sexualiserat våld och trakasserier är en del av mångas vardag. Att det är så har blivit extra tydligt i och med #metoo. Vi vill skapa förändring. Den 5 december arrangerar vi en dag för att konkretisera, inspirera och ge kunskap för att vi tillsammans ska kunna driva det våldsförebyggande arbetet framåt i Västerås stad. Media är välkommen att vara med under dagen.

Dagen startar med konferensen En dag fri från våld, där alla i Västerås som deltagit i projektet En kommun fri från våld, men även andra intresserade, bjudits in för att samla och byta erfarenheter om hur det är och har varit att jobba våldsförebyggande för att ta avstamp inför framtiden. 

På förmiddagen är målgruppen de som deltagit i En kommun fri från våld. Då jobbar vi tillsammans i mindre grupper kring olika frågor som berör det våldsförebyggande arbetet. 

Eftermiddagen är öppen för alla inom kommun, region Västmanland och civilsamhälle med intresse för social hållbarhet och våldsprevention. Då hålls olika seminarier, till exempel: 

  • Hur jobbar vi killar med erfarenhet av våld? (here4U)
  • Mentorer i våldsprevention (Rudbeckianska gymnasiet)
  • Idrottens del i kommunen för att förebygga våld och främja jämställdhet (VSK Bandy)
  • En kommun fri från våld – hur såg resan ut? (organisationen MÄN)

Datum: 05 december 2017
Tid: konferensen startar kl 09:00 och avslutas cirka 16:30 (under relaterat/dokument hittar du programmet med alla tider)
Plats: Växhuset, Viktor Larssons plats 1 i Västerås

– Statistiken visar att kvinnor mellan 15 och 44 år i ett globalt perspektiv löper högre risk att bli skadade eller dö som ett resultat av manligt våld än av cancer, malaria, trafikolyckor och krig tillsammans. Mäns våld uppstår inte i ett vakuum utan börjar i tillåtande attityder och normer. Det är där vi måste börja jobba. Därför riktar vi fokus på just det, att höja kunskapen om vad som är våld, synliggöra destruktiva normer och sänka trösklarna för vad vi tycker är okej, säger Ditte Lundberg, projektledare för En kommun fri från våld, Förebyggarcentrum Västerås stad. 

På konferensen lyfter vi olika exempel på hur man kan jobba för att skapa förändring på många olika arenor.

– Målet är att en hel kommun ska dra åt samma håll och sätta samma gränser. #Metoo har gett en enorm skjuts åt medvetenheten om det här problemet. Mäns våld drabbar både kvinnor och män. Det här är inte en kvinnofråga. Det här är en rättvise- och demokratifråga för män och kvinnor, säger Ditte Lundberg.

Fackeltåg kl 17:00
Dagen avslutas med ett fackeltåg och en manifestation mot mäns våld mot kvinnor och för en kommun fri från våld. Alla är välkomna att vara med. Fackeltåget avgår runt 17-tiden från Växhuset till Västerås slott. Vi samlas strax innan 17 vid Växhuset. Manifestationen med tal och musik äger rum på slottsgården cirka klockan 17:45-18:45. (under relaterat/dokument finns en affisch om fackeltåget och manifestationen)

En kommun fri från våld
Sedan tre år tillbaka är Västerås och Borås pilotkommuner i projektet En kommun fri från våld. Det är ett projekt där organisationen MÄN utvecklar en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga. Målet är att alla kommuner i Sverige ska jobba mer strukturerat och långsiktigt för att stoppa och minska alla former av våld. Projektet drivs med stöd av Arvsfonden. 

En dag fri från våld är ett samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län, VSK, here4U, En kommun fri från våld och organisationen MÄN.

På Förebyggarcentrums webbplats kan du läsa mer om En dag fri från våld och Västerås stads arbete i En kommun fri från våld.
På organisationen MÄNs webbplats kan du läsa om projektet En kommun fri från våld.

För mer information
Om En kommun fri från våld och En dag fri från våld: Ditte Lundberg, projektledare En kommun fri från våld, Förebyggarcentrum, Västerås stad, 021-39 87 18, ditte.lundberg@vasteras.se
Om fackeltåg och manifestation:
Carl-Johan Olofsgård, Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer, 021-39 85 78, carl.johan.olofsgard@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås