Gå direkt till innehåll
Klart vilka som bygger Västerås nya stadsdel Södra Källtorp

Pressmeddelande -

Klart vilka som bygger Västerås nya stadsdel Södra Källtorp

Wenströmska skolan byggs om och Västerås nya stadsdel Södra Källtorp börjar ta form.

Nu är det beslutat vilka byggherrar som ska bygga bostäder på samt utveckla Västerås nya stadsdel Södra Källtorp, vid Wenströmska skolan. Beslutet togs av fastighetsnämnden den 17 september och är ytterligare ett steg på vägen i utformningen av området. Kärnhem Bostadsproduktion AB, Aroseken AB, Mälarvillan AB och HSB Produktion i Mälardalen AB kommer att bilda ett gemensamt exploateringsbolag under hösten 2015 och bland annat ta fram två arkitektritade förslag på hur området kan komma att se ut i framtiden. Förslagen kommer att vara underlag för en ny detaljplan som beräknas antas i slutet av 2016.

     - Inom ett par år ska alla gymnasieutbildningarna på Wenströmska skolan ha flyttat till nya moderna lokaler. Därför ska nu ett nytt bostadsområde växa fram där, Södra Källtorp. Utifrån de intresseanmälningar som kommit in har fastighetsnämnden bedömt dessa byggherrar som de bäst lämpade att tillsammans med Västerås stad förvandla området till en trivsam och attraktiv stadsdel, säger Carin Lidman (S) vice ordförande i fastighetsnämnden.

I bedömningen har man bland annat tittat på erfarenhet av liknande projekt, kompetens, förmåga till nytänkande, förutsättningar för samarbete men också på idéer kring social hållbarhet och gestaltning av ett trivsamt bostadsområde.

Södra Källtorp kommer att bli ett blandat område med fokus på bostäder, familj och omsorg. Här planeras småhus, radhus, parhus och stadsvillor och byggstart blir 2017. En del av Wenströmska skolan, en yta på cirka 15 000 kvadratmeter, kommer att byggas om och inrymma ett modernt äldreboende, en gymnastikhall och en förskola. Ett stort fokus kommer att läggas på utemiljön, fritidsaktiviteter och möjligheten att koppla området till det natursköna läget med Vedboskogen, Vedbobacken och Wenströmska IP runt knuten.

Mer information:
Carin Lidman, (S) vice ordförande i fastighetsnämnden, 021-39 12 61.
Anders Ekstrand, fastighetsdirektör Västerås stad, 076-569 02 33.
Frederick Cederborg, verksamhetschef lokalförsörjning Västerås stad, 076-569 03 21.
Michael Larsson, projektledare Archus Development AB, 073-685 10 00.

Bildtext:
Bilden är en vision och området kommer med största sannolikhet inte att se ut exakt som illustrationen visar.

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Relaterat material

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås