Gå direkt till innehåll
Illustration från Drömfabriken med vy från Karl IX:s väg i Skultuna.
Illustration från Drömfabriken med vy från Karl IX:s väg i Skultuna.

Pressmeddelande -

Klart med Drömfabriken – Skultunas nya invånararena

Alla slutgiltiga politiska beslut som krävs har nu fattats. Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Skultuna kommundelsnämnd har fattat beslut om bygglov, investeringskostnad och hyreskostnad. Det blir startskottet på byggfasen av Drömfabriken, den nya invånararenan i Skultuna.

Drömfabriken, den nya invånararenan i Skultuna, kommer bland annat att bestå av en byggnad med nya Persboskolan för åk 4-9, ett nytt skol- och folkbibliotek samt en ny fritidsgård. Men Drömfabriken är mer än så. Invånararenan skapar möjligheter för invånare att mötas, ta del av – och skapa – aktiviteter som ger mening för sig själva och andra. Lokalerna är planerade så att delar kan öppnas upp för föreningar och invånare efter skoltid.

- Med hjälp av Drömfabriken vill vi bli bäst i Sverige på att ge unga framtidstro och förutsättningar att nå sin fulla potential. I hela landet finns stora utmaningar med ungas välmående, skolresultat och framtidstro, även i Skultuna. Dessutom har unga ojämlika förutsättningar att lyckas i livet. Det vill vi ändra på och därför satsar vi på Drömfabriken, den nya invånararenan. Den är till för alla men på barn och ungas villkor. Det säger Rasmus Persson, förvaltningsdirektör i Skultuna kommundelsförvaltning.

Bakom Drömfabriken ligger tanken att ett samhälle kan jämna ut förutsättningarna för unga, om alla hjälps åt.

- Vi kommer att jobba ännu mer tillsammans, med föreningslivet och andra aktörer, för att varje individ ska lyckas nå sina drömmar. Drömfabriken står klar först 2026 men arbetet med att utveckla förvaltningens arbetssätt har redan startat. Nu kommer invånare och föreningsliv att involveras så att alla bidrar i att få till fler generationsöverskridande möten mot ett gemensamt mål, säger Rasmus Persson.

- Vi vill att barn och unga i Skultuna ska ha framtidstro. Skolan är jätteviktig där men för att lyckas behöver hela samhället hjälpas åt. Det säger Jonas Cronert, nämndordförande i Skultuna kommundelsnämnd.

- Det känns roligt att det blir verklighet så vi kan sätta igång på riktigt. Visionen har funnits länge och äntligen är det nu klart med alla de politiska beslut som krävs. Det säger Karin Westlund, nu vice ordförande i Skultuna kommundelsnämnd och tidigare ordförande i samma nämnd.

Redan i höst är planen att den gamla Persboskolan ska börja rivas, det gäller längorna längs Vallonvägen. Där blir det sedan byggarbetsplats för den nya byggnaden.

Kontakt:

Jonas Cronert, mejladress jonas.cronert@vasteras.se, telefon 021-39 31 37

Rasmus Persson, mejladress rasmus.persson@vasteras.se, telefon 021-39 38 89

Karin Westlund, mejladress karin.westlund@vasteras.se, telefon 070-518 85 30

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås