Följ Västerås stad

Julklapp till stadens äldreboenden

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2019 09:25 CET

Äldrenämnden har beslutat att satsa 14,3 miljoner på en kvalitetssatsning som går till stadens samtliga äldreboenden. Detta med samma upplägg som den statliga satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen som gjordes under 2017 och 2018. Skillnaden är att den satsning som äldrenämnden beslutat om blir permanent. Den ökade ersättningen betalas ut för kvalitetshöjande insatser som exempelvis utökad nattbemanning, aktiviteter för de boende eller annat som inte ryms inom det befintliga avtalet som äldrenämnden tecknat med utföraren.

- Det är glädjande att så här i juletider kunna presentera en kvalitetssatsning på stadens samtliga äldreboenden, säger äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L).

Fördelningen av den extra ersättningen för kvalitetshöjande insatser syns i tabellen nedan. Ersättningen kan exempelvis användas till utökad nattbemanning, aktiviteter för de boende och annat som inte ryms inom befintligt avtal med äldrenämnden. Fördelningen förutsätter att utföraren tecknar avtal med äldrenämnden utifrån ovanstående kriterier.

Tilläggsersättning
Äldreboende Leverantör helårsbasis
1 Ankaret Vård- och omsorgsförvaltningen 540 000 kr
2 Daggrosen Vård- och omsorgsförvaltningen 432 000 kr
3 Fatburen Vård- och omsorgsförvaltningen 576 000 kr
4 Gryta Vård- och omsorgsförvaltningen 216 000 kr
5 Hälleborg Vård- och omsorgsförvaltningen 1 440 000 kr
6 Hökåsen Vård- och omsorgsförvaltningen 156 000 kr
7 Klockarkärleken Vård- och omsorgsförvaltningen 468 000 kr
8 Lövsångargården Vård- och omsorgsförvaltningen 432 000 kr
9 Rösegården Vård- och omsorgsförvaltningen 576 000 kr
10 Timtalund Vård- och omsorgsförvaltningen 156 000 kr
11 Vallonen Skultuna kommundelsförvaltning 468 000 kr
12 Ängsklockan Vård- och omsorgsförvaltningen 564 000 kr
13 Gotlandsgatan Attendo 648 000 kr
14 Mälarhem Vardaga 312 000 kr
15 Flodinsgården Attendo 336 000 kr
16 Parkgården Tillberga Grannskapsservice 108 000 kr
17 Björkbacken Norlandia 504 000 kr
18 Haga Äng Norlandia 744 000 kr
19 Hagalidsgården Attendo 384 000 kr
20 Södergården Attendo 876 000 kr
21 Trumslagarbacken Vardaga 432 000 kr
22 Pilfinksgården Vardaga 564 000 kr
23 Granen Attendo 432 000 kr
24 Hammarby Attendo 336 000 kr
25 Tujagården Attendo 432 000 kr

Bifogade filer

Word-dokument