Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jan Nilsson donerar ytterligare 500 000 kronor till Jan Nilssons stipendiefond

Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond vars avkastning ska användas till stipendier. Nu skänker han ytterligare 500 000 kronor. Fonden ökar från 133 000 kronor till 633 000 kronor.

Jan Nilsson berättar att han själv, under 1960-talet, mottog ett stipendium som möjliggjorde för honom att resa till Amerika och vistas där under ett halvår. Under den tiden lärde han sig mycket om PR och marknadsföring, kunskaper han haft nytta av under hela sitt arbetsliv. Amerikavistelsen har betytt mycket för honom och genom den egna fonden, Jan Nilssons stipendiefond, vill han ge bibliotekspersonal i Västmanland möjlighet att genom resor och studiebesök införskaffa nya kunskaper och inspiration.

Jan Nilsson berättar:
– Jag  arbetade under många år i Västerås och på Västerås stadsbibliotek. Jag minns åren med glädje. Atmosfären i Västerås var utomordentligt god, allmänheten tog för sig, personalen på biblioteken var engagerade och hade egna goda idéer. Dessutom var politikerna lyhörda och bidrog till att jag upplevde att stads- och länsbiblioteken arbetade i medvind. Min donation är på ett sätt ett tack för mina många trivsamma år i Västerås och en förhoppning om att kunna bidra till fortsatt utveckling.

Ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Per Lithammer är tacksam över
privatpersonen Jan Nilssons generositet och säger:
– Vi  riktar ett stort och innerligt tack till Jan Nilsson som genom sin mycket generösa penninggåva bidrar till utvecklandet av biblioteksverksamheten i hela Västmanlands län. Fondens ökade medel gör att vi i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden fortsättningsvis kan dela ut en högre stipendiesumma.

Syftet med stipendiet
Syftet med Jan Nilssons stipendium är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamhet vid annat bibliotek i Sverige eller utomlands. 

Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd förvaltar och delar ut Jan Nilssons stipendium. Stipendiet kan sökas av fastanställd personal vid bibliotek inom Västmanlands län. År 2012 tilldelades Maria Hedberg vid Västerås stadsbibliotek 4 000 kronor för en studieresa som syftade till att ge inspiration och ökad kunskap om hur biblioteket kan arbeta med HBTQ-frågor.

Har du frågor kring Jan Nilssons stipendium är du välkommen att kontakta kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Birgitta Edvardsson. Jan Nilsson välkomnar också frågor per telefon, han nås enklast på bostadstelefonen under förmiddagar.


För mer information kontakta:
Birgitta Edvardsson, kulturstrateg, Västerås stad
telefon 021- 39 14 40
e-post: birgitta.edvadsson@vasteras.se

Jan Nilsson
Himmelriksgränd 2
252 23 Helsingborg
telefon 042-12 28 12

 


Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås