Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ja till nya ridskolan på Brandthovda

Nu kan Västerås stad gå vidare med planen på att bygga en ny ridanläggning och skola på Brandthovda. Mark- och miljööverdomstolen ger kommunen rätt och fastställer beslutet om att anta detaljplanen.

– Det här är en väldigt glädjande nyhet som vi har väntat länge på. Nu kan äntligen planeringen av en ny ridanläggning fortsätta och det är glädjande inte minst för alla ridintresserade barn i Västerås, säger kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson.

Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebära en påtaglig skada på kulturmiljön i området. Man menar också att kommunen visat att det finns skäl att tillåta att ridanläggningen uppförs på jordbruksmark.

– Det här är en principiellt viktig dom som ger oss vägledning i hur vi kan utveckla Västerås i samklang med det värdefulla kultur- och jordbrukslandskap som omger staden, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för nya ridanläggningen i september 2016. I mars 2020 upphävde mark- och miljödomstolen beslutet om antagande och gick då också emot regeringens beslut, som tidigare sagt ja till att ridskolan kan placeras på Brandthovda.

Därefter fick staden ett prövningstillstånd hos mark – och miljööverdomstolen som nu alltså ger kommunen rätt. Vi kommer att kunna arbeta vidare med detaljplanen.

Det betyder bland annat att Hamre ridcenter nu kan flyttas till den nya platsen vid Brandthovda IP. Vid flytten skapas också möjligheten att bygga nya bostäder på Hamre.

Bakgrund
Redan för tio år sedan började planeringen med att flytta Hamre ridcenter till ett nytt läge. Platsen och anläggningen är inte ändamålsenlig för ridskoleverksamheten som finns där i dag. Ridskolan är inträngd bland villor och måste byggas om för att möta dagens djurskyddsbestämmelser.

Efter flera utredningar och en social konsekvensanalys där staden bland annat tittat på barnperspektivet, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor kom vi fram till att platsen vid Brandthovda är det bästa läget för den nya ridskolan.

I ett gestaltningsprogram visas förutsättningar för att den nya anläggningen ska påverka omgivningen så lite som möjligt. Särskild hänsyn tas till bebyggelse, markorganisation och förhistoriska lämningar i närliggande byar, Anundshög och dess omgivande fornlämningsmiljö, Eriksgatan med tillhörande vägmiljö samt jordbrukslandskapet.

Exempel på positiva effekter av flytt, enligt stadens bedömning:

  • Den nya anläggningen kan ge ett positivt lyft för Bjurhovda och Brandthovda med nya mötesplatser samt innebära samordningsvinster med Brandthovda IP.
  • Vi tillgängliggör och satsar på en idrott som generellt sett domineras av flickor. Bland annat genom att vi gör det enkelt och tryggt för eleverna att ta sig till sin fritidsaktivitet eftersom anläggningen ligger nära centrum och trafikförbindelser.
  • Nya och tryggare gång- och cykelvägar bidrar också till att göra området och ridcentret tillgängligt.

Via länken nedan hittar du mer bakgrund samt detaljplan och utredningar:

https://www.vasteras.se/bygga-...

Mer information:

Staffan Jansson, kommunstyrelsen ordförande, telefon: 021-39 32 31, mejl: staffan.jansson@vasteras.se

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Elisabeth Strand Hübinette, enhetschef, stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 021-39 21 16, mejl: elisabeth.strand.hubinette@vasteras.se

Helena Hansson, planarkitekt, telefon 021-39 10 43, mejl: helena.marta.lovisa.hansson@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås