Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ja till försäljning utanför butik – utan avgift

SSom ett led i att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin får butiker ha försäljning utanför butiken, utan att betala avgift för markupplåtelse till Västerås stad. Däremot får de precis som tidigare betala en tillståndsavgift till Polismyndigheten. Det hela är ett försök som gäller från 26 mars till 31 augusti.

Beslutet har fattats genom ett så kallat ordförandebeslut i tekniska nämnden. Beslutet har tagits i politisk enighet.

Idag är det väldigt få butiker som har försäljning utanför butiken. Västerås stad vill nu prova hur utomhusförsäljning fungerar i större skala. Dessutom kan ett tillfälligt borttag av avgiften skapa bättre möjligheter att utomhus bedriva verksamhet som blivit svår att bedriva inomhus.

Innanför cityringen är avgiften normalt 950 kr/månad per 10 kvadratmeter. Utanför cityringen är avgiften 730 kronor per månad.

Det hela är ett försök på fem månader. Om det kommer statliga beslut som går emot Västerås stads beslut kommer försöket omedelbart att upphöra.

För mer information

Anna Thunell
Ordförande tekniska nämnden
0735-80 81 45

Hans Näslund
Direktör teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 16 60

Thomas Wulcan
Chef transport- och myndighetsenheten
021-39 14 16

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås