Följ Västerås stad

Invigning av det första nybyggda korttidshemmet för personer inom LSS i Västerås

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 14:04 CET

När: Måndag den 17 februari klockan 13.30–15
Var: Flisavägen 62, Bjurhovda

På måndagen den 17 februari öppnar för första gången ett nybyggt korttidshem i Västerås för målgruppen inom LSS. LSS är en verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Tidigare har nya korttidshem öppnat i redan befintliga lokaler.

Idag finns åtta korttidshem i staden, som vänder sig till olika målgrupper utifrån ålder och vilket behov av stöd personen har. På varje korttidshem finns fyra till fem platser. Det har länge funnits ett behov av att ersätta en del lokaler där korttidsverksamheten har funnits tidigare.

De nya lokalerna rymmer två korttidshem med sex rum på varje våning. Varje rum har eget badrum med utrustning som går att höja/sänka så att det passar den gäst som för tillfället bor i rummet. Det går också att individuellt anpassa dörrlarm eller andra larm och hjälpmedel för att uppmärksamma personalen på att en gäst behöver hjälp. Det finns gott om gemensamhetsytor för olika aktiviteter i olika rum och ett rymligt kök för varje korttidshem.

Det finns även en liten lägenhet där en person kan ha sin korttidsvistelse eller tillfälligt boende, om det är särskilda omständigheter runt en person som kräver det.

Om korttidsvistelse enligt LSS

I Västerås är det ca 160 personer som har beslut om korttidsvistelse enligt LSS. Dessa personer är både barn och vuxna som bor med sina familjer. Man kan som mest ha beslut om korttidsvistelse varannan vecka. Det vanligaste är att man är på korttids några dygn i månaden, vardag eller helg.

Syftet med att vara på korttids är rekreation och miljöombyte för den enskilde samt en avlastning i omvårdnadsarbetet för föräldrar/anhöriga.

Då verksamheten i korttidshemmet är avsedd för barn, ungdomar och vuxna för tillfällig korttidsvistelse, finns det en god och nära samverkan mellan närstående, föräldrar/vårdnadshavare och korttidsverksamheten.

Media hälsas välkommen till invigningen. Agneta Luttropp, vice ordförande ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning, invigningstalar klockan 14.

För anmälan till invigningen och vid frågor, kontakta

Helene Karlsson, strateg, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 021-39 14 79
E-post: helene.karlsson@vasteras.se