Gå direkt till innehåll
Jan Andersson, som bor på Fatburens äldreboende i Västerås, testar den roterande sängen Rotobed i några månader. Både han och undersköterskan Leila Nordström tycker att sängen underlättar i vardagen.
Jan Andersson, som bor på Fatburens äldreboende i Västerås, testar den roterande sängen Rotobed i några månader. Både han och undersköterskan Leila Nordström tycker att sängen underlättar i vardagen.

Pressmeddelande -

Intelligent säng och dusch testas inom äldreomsorgen

Hur ser framtidens äldreomsorg ut? Det skulle kunna vara att ges möjlighet att klara vardagssituationer själv med hjälp av intelligenta tekniska lösningar, till exempel en roterande säng eller en automatiserad duschkabin. Tillsammans med användare, personal och innovatörer testar Västerås stad två sådana innovationer på äldreboenden i Skultuna och Västerås.

Båda innovationerna har utgått från behov att lösa problem i vardagen.

– Med hjälp av användare och personal inom vård och omsorg har vi identifierat problemområden som vi nu försöker hitta lösningar på. Att få upp benen i sängen på egen hand när man vill lägga sig och vila är ett sådant område. Liksom att kunna duscha mer självständigt, säger projektledaren Elisabeth Kjellin.

Roterande säng
Den ena innovationen är sängen Rotobed som testas under fyra månader från och med 12 juni 2018 av personer som bor på Fatburens äldreboende i Västerås. Rotobed gör att den som har svårt att ta sig i och ur sängen själv kan klara det utan att behöva anstränga sig. Med hjälp av en fjärrkontroll körs sängen upp i stolsposition och roteras vinkelrätt ut mot rummet. Det underlättar både urstigningen och en eventuell överflyttning till exempelvis rullstol.

– Tidigare var det svårt för mig att ta mig i och ur sängen. Jag behövde dra mig längs kanten, rulla runt och häva mig upp. Det sliter på kroppen. Med Rotobed går det mycket lättare. Jag slipper anstränga mig så mycket, säger Jan Andersson, som bor på Fatburens äldreboende och testar sängen i några månader.

– Sängen underlättar också för oss som är personal. Vi behöver inte göra tunga lyft eller böja oss ner när vi till exempel ska sätta på Jan skorna, säger Leila Nordström, undersköterska och aktivitetsledare på Fatburens äldreboende.

Automatiserad duschkabin
Redan våren 2013 vände sig innovatören Thomas Ryberg till Västerås stad för att bolla sin idé om en automatiserad duschkabin.

– Han visade oss en skiss och utifrån det anordnade vi workshops, där vi var pådrivande att användare skulle vara med. Vi har först testat en mock-up, som är förstadiet till en prototyp, och senare har vi haft olika prototyper installerade på servicehus för att låta personal och användare prova. Det känns väldigt roligt att ha fått vara med och ge input under hela resans gång och kunnat se till att användare har involverats, säger projektledaren Karin Hedberg.

Duschkabinen Poseidon testas från och med 13 juni 2018 och ett år framåt på Vallonens äldreboende i Skultuna. Den är placerad i anslutning till boendets gym och spa. Poseidon har en ergonomisk stol som skjuts ut ur duschkabinen. Den som ska duscha sätter sig i stolen och åker med den in i kabinen. Miljön i duschutrymmet är utformad så att användaren ska känna sig trygg och avspänd. Med enkla knapptryckningar kan man själv styra temperatur, mängden tvål och val av duschområde på kroppen. 

– Den automatiserade duschlösningen skapar frihetskänsla, eftersom den ger möjlighet att klara sin personliga hygien mer självständigt. Integriteten blir större och självkänslan stärks. En av dem som har testat duschen här hos oss tyckte att det var så skönt att själv kunna bestämma hur länge hon skulle duscha. Det gjorde mig så glad att se hennes glädje, säger Katarina Hellstrand, undersköterska på Vallonens äldreboende.

Poseidon kan också bidra till att förbättra arbetsmiljön för personalen.

– Att duscha en annan person innebär en stor påfrestning och ofta dåliga arbetsställningar. Det underlättar såklart för oss när det momentet försvinner, säger Katarina Hellstrand.

Utvärderas utifrån nytta
Testerna av de två tekniska lösningarna kommer att utvärderas utifrån nyttoperspektiv.

– Vi kommer att noga utvärdera testerna med duschkabinen och sängen, för att ta reda på vilken målgrupp de är relevanta för, om det är tekniska lösningar som innebär att användaren kan bli mer självständig och på vilket sätt de underlättar personalens arbetssituation, säger Elisabeth Kjellin.

MISTEL – testbädd för innovationer inom äldreomsorgen
Det är MISTEL som har gjort det möjligt för innovatörer att testa de båda tekniska lösningarna på användare i Skultuna och Västerås. MISTEL är en verksamhet inom Västerås stad som för samman uppfinnare och tänkta användare av deras lösningar – i till exempel möten och tester. MISTEL är öppen för idéer som kan bidra till ökad självständighet och välbefinnande hos äldre eller personer med funktionsnedsättning. Innovationen kan vara en produkt, tjänst, arbetsmetod eller organisatorisk lösning.

För mer information
Karin Hedberg, projektledare MISTEL Västerås stad, 021-39 26 14, karin.hedberg@vasteras.se

Elisabeth Kjellin projektledare MISTEL Västerås stad, 021-39 14 17, elisabeth.kjellin@vasteras.se

Caroline Larsson, enhetschef Fatburens äldreboende, som kan förmedla kontakt med användare och personal för intervjuer, 021-39 86 35, caroline2.larsson@vasteras.se

Sofia Forsberg, enhetschef Vallonens äldreboende, som kan förmedla kontakt med användare och personal för intervjuer, 021-39 38 52, sofia.forsberg@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås