Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Innovativ vinsttagare av Tillgänglighetspriset

Zoomability AB får Tillgänglighetspriset 2013 för deras förbättring av tillgängligheten både i och till en lokal på ett innovativt sätt. Priset är 10 000 kronor och ett diplom.

Priset delas ut av byggnadsnämndens ordförande Magnus Edström på kommunfullmäktiges sammanträde i Västerås den 5 december 2013.

Biografen Elektra får ett hedersomnämnande, både för deras generellt goda tillgänglighet och för deras nytänkande med digital tillgänglighet.

Tillgänglighetspriset har delats ut av kommunstyrelsen sedan 2008 till den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten både till och i en befintlig lokal. Juryn består i år av representanter från näringslivet och handikapprörelsen samt tjänstemän från fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska nämndens stab och stadens handikappsamordnare som granskat de nominerade utifrån nu gällande kriterier.

För mer information:
Sara Saxton Chirinos, 021-39 15 38, sara.saxton.chirinos@vasteras.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås