Gå direkt till innehåll
Innovationstävling ska ge lysande lösningar

Pressmeddelande -

Innovationstävling ska ge lysande lösningar

Mälardalens högskola söker tillsammans med Västerås stad och Eskilstuna kommun innovativa och klimatsmarta lösningar på aktuella utmaningar och behov. För att hitta dessa lösningar utlyser de tre parterna innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik.

 

Tävlingen riktar sig till företag som på olika sätt arbetar med klimateffektiv teknik och har fyra tävlingskategorier:

  • klimatsmart utomhusbelysning
  • klimatsmart inomhusbelysning
  • klimatsmart solavskärmning och
  • visualisering av energianvändning.

Vinnarna får testa sina produkter eller prototyper i testbäddar hos de båda kommunerna. Testerna sker i samarbete med forskare från forskningsprofilen Future Energy vid Mälardalens högskola.

– En innovationstävling av detta slag ger vinster för alla parter. De båda kommunerna får lösningar på sina behov och problem, företagen som deltar i tävlingen får möjlighet att testa sina lösningar och prototyper och högskolan får möjlighet till framtida forskningssamarbeten. Dessutom bidrar högskolan med ny kunskap till företagen utifrån den senaste forskningen på området, säger Linda-Marie Ullermo, projektledare för LYS.

– Behoven är inte unika för Västerås stad eller Eskilstuna kommun, utan liknande behov finns i alla svenska kommuner – och även internationellt. Hur kan exempelvis fönster, parkeringar och väntkurer av olika slag på ett estetiskt tilltalande sätt avskärmas från solljus – samtidigt som solljuset kan omvandlas till energi och kanske även används för belysning? Eller hur kan vi styra utomhusbelysning på vägar och cykelbanor på ett effektivt och flexibelt sätt – ända ner på enskild armaturnivå?  Ett annat exempel är hur vi på ett klimatsmart sätt kan ljussätta kontorsrum med annan teknik än lysrör, säger Olof Bergold,miljöstrateg, Västerås stad..

Tävlingen pågår under perioden 4 mars till den 22 april. En expertjury inom området klimateffektiv teknik utser de bästa bidragen med den högsta innovationshöjden och som är så pass tekniskt mogna att de kan testas i kommunernas testbäddsmiljöer. Efter testerna i testbäddarna sker en utvärdering. Därefter hjälper företaget Sustainable Business Mälardalen (Susbiz) till med att ta fram en affärsutvecklings- och finansieringsplan för fortsatt nyttiggörande av de testade innovationerna.

Innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna kommun och samverkansplattformen Sustainable Business Mälardalen (Susbiz). Tävlingen finansieras med medel från VINNOVA.

För mer information:
LYS innovationstävling inom klimateffektiv teknik: www.mdh.se/aktuellt/lys

Vid frågor om LYS innovationstävling:
Linda-Marie Ullermo, projektledare, lys@mdh.se


Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås