Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Innovationsprojekt banar väg för elektrifierat transportsystem i Västerås

För att få till hållbara transporter behövs mer kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare. Därför har Västerås stad i samverkan med BioDriv Öst initierat en förstudie för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.

– Omställningen av transportsektorn kräver eftertanke och strategi. En bredd av olika lösningar och förnybara drivmedel kommer att behövas. Förhoppningen med projektet är att hitta framgångsrika lösningar som andra kan ta efter, säger Christoffer Aalhuizen, projektledare på den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Västerås är en växande stad som år 2050 väntas ha en befolkning på 200 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på stadens infrastruktur och försörjningssystem, särskilt el- och transportsystemet. Samtidigt spelar elektrifierade transporter en viktig roll för att Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. I takt med att staden växer måste utvecklingen av elektrifierade transporter, kapacitet i elnätet och ett utvidgat näringsliv ske parallellt och i samklang istället för på bekostnad av varandra.

– Västerås har en lång tradition av att driva på utvecklingen inom elektrifieringsområdet. För 130 år sedan bidrog teknologi från Västerås till elektrifieringen av Europa. Målet med projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås är att skapa en plattform för samarbete och forskning som påskyndar elektrifieringen och effektiviseringen av transportsystemet i Västerås. Det kan till exempel handla om att öka samverkan mellan elnätsföretag, offentlig sektor och kollektivtrafikaktörer. Efter projektets avslut ska kunskap från förstudien kunna integreras i andra elektrifieringsprojekt, säger Magnus Hellstrand, klimatsamordnare Västerås stad.

Om projektet

Västerås stad är projektägare och projektet leds av BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Mälardalens högskola, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer och Svealandstrafiken. Utöver projektparterna kommer fler aktörer från bland annat fordonsindustrin bjudas in till samverkan. Förstudien pågår under nio månader med start i januari 2021. Finansiering sker genom Vinnova samt projektets deltagare.

Kontakt:
Magnus Hellstrand, Klimatsamordnare Västerås stad
Telefon: 021-39 76 47
Epost: magnus.hellstrand@vasteras.se

Christoffer Aalhuizen, Projektledare BioDriv Öst
Telefon: 0709 - 73 02 23
Epost: christoffer.aalhuizen@biodrivost.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås