Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Innovationer inom välfärdsteknologi – Västerås stad finns på plats på AAL Forum

Västerås stad, Robotdalen, ESS-H och Västerås Science Park deltar med gemensam monter i AAL Forum (Ambient Assisted Living) i Norrköping den 24-26 september. Vi finns på plats för att sprida kunskap och söka nya samarbetspartners för innovationer inom välfärdsteknologi, det vill säga teknik som underlättar vardagen och stödjer de äldres självständighet.

På så sätt vill vi sätta Västerås på kartan och befästa vår position som en ledande ort för välfärdsteknologi och hållbar utveckling för framtiden.

Per Fröling, Bredbandssamordnare för Västerås stad:
 – Det pågående arbetet med att säkerställa tillgänglighet till välfärdsbredband i hela kommunen lägger en viktig grund för nyttjandet av välfärdstjänster och stödjande teknik i hemmet. Utvecklingen bedrivs bland annat genom samverkan med lokala entreprenörer och forskare.

Genom vårt gemensamma engagemang vill vi visa vägen från goda tankar och idéer till en färdig produkt i hemmet eller äldreboendet. Som exempel kan nämnas SEM glove, fritt översatt robothanden, som förstärker handgreppet och Bestick som hjälper individen att äta sin måltid själv.

AAL Forum visar upp nyheter inom välfärdsteknologi för äldre och är en årlig återkommande konferens i ett sex år långt program med målsättning att förbättra livskvalitet för äldre och stärka den europeiska teknikutvecklingen genom stöd av IT.

Christina Johansson från Landstinget Värmland är imponerad av utvecklingen i Västerås:
 – Detta skapar förbättrad trygghet och ökad självständighet för våra äldre men jag ser även att det kan vara till hjälp för andra målgrupper som till exempel funktionshindrade.

Tore Jensen, pensionär från Trondheims kommun håller med:
 – Vi behöver se möjligheterna i tekniken men på de äldres villkor och även arbeta med att bryta isoleringen som drabbar många äldre.


För mer information: 
Mikael Lagergren, e-strateg, Västerås stad, 021-39 11 13

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås