Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Information om Kommunals varsel om stridsåtgärder

Strejk och nyanställningsblockad. Det kan bli verklighet från och med den 29 april klockan 00.00 inom några av Västerås stads verksamheter. Orsaken är att parterna Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ännu inte har lyckats enas på central nivå i årets avtalsrörelse.

En strejk och nyanställningsblockad kan komma att märkas i de berörda verksamheterna, framförallt i form av vissa kvalitetsförsämringar. Västerås stad kommer dock att göra allt som är möjligt för att säkerställa att eventuell påverkan blir så liten som möjligt. Det sker bland annat via planering med målet att medarbetare så långt som möjligt ska finnas där behoven är som störst.

Information om vad som händer och hur olika verksamheter berörs kommer kontinuerligt att uppdateras. Det sker på olika sätt, men på www.vasteras.se finns alltid den allra senaste informationen.


För mer information:

Västerås stad
Kristina Olström, förhandlingschef, 021-39 15 45 (inte i tjänst 25-29/4)
Gun Tidestav, personalchef proAros ledningskontor, 021-39 15 30
Monica Gullberg, HR-centrum, 021-39 13 26

Arbetsgivardelegationen
Staffan Jansson (S) kommunalråd, 021-39 32 31
Carin Lidman (S) kommunalråd, 021-39 12 61
Mikael Damsgaard (M) oppostionsråd, 021-39 10 46


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås