Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till pressträff: Stort fokus på nya bostäder

Beslut om bygglov för hela 73 nya bostäder tas upp på byggnadsnämndens nästa sammanträde. Bland annat beslutas om bygglov för ett nytt flerbostadshus med tio lägenheter på fastigheten Barkaröby 8:52, och för två nya punkthus med 48 lägenheter på fastigheten Kycklingen 42, på Nordanbyäng.

Dessutom beslutas om bygglov för ny gymnasieskola, Widénska, på Kristiansborg.

Detaljplaner för flera nya bostadsområden är färdiga för samråd, bland annat för Kungsljuset 2, Gideonsberg. Här planeras nya byggnader med spännande triangulära former på den gamla skolgården. Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del klockan 13.00 och att delta i ett öppet pressmöte klockan 15.00 torsdag 11 juni. Vi ses utanför A491.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:
Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden
Staffan Jansson, förste vice ordförande i byggnadsnämnden
Claes Kugelberg, andre vice ordförande i byggnadsnämnden
Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

För mer information:
Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076-569 04 31

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås