Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till pressträff om ökat bostadsbyggande och tillgänglighetspriset 2014

Västerås stads nya byggnadsnämndsordförande bjuder in till ett möte med pressen kring ökat bostadsbyggande och tillgänglighetspriset 2014. Pressträffen hålls torsdag 20 november klockan 15.00 i trapphushallen på våning 4 i stadshuset.

Ett ökat bostadsbyggande är högsta politiska prioritet. Målet är 1 000 nya bostäder per år. Det finns planlagd mark för 2 500 nya bostäder och planarbeten pågår för ytterligare 3 000 nya bostäder. Bostäder byggs och planeras i alla delar av staden och på landsbygden. Det byggs och planeras med alla upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt och eget ägande). I fjol beviljades bygglov för 973 nya bostäder. I år har antalet bygglov hittills varit färre.

I september i år fattade byggnadsnämnden beslut om nya kriterier för tillgänglighetspriset och inför årets utdelning finns det en stor bredd bland de inkomna nomineringarna. Förslagen har skickats in med starkt engagemang och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns stor potential bland kandidaterna.

Byggnadsnämnden har sitt första sammanträde efter valet nu på torsdag 20 november klockan 14.00. Vid nämndens möte kommer 174 nya bostäder i 6 olika bygglov och 1 055 nya bostäder i 7 olika planuppdrag att behandlas. Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.
Under den öppna delen av sammanträdet behandlas också årets tillgänglighetspris.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett pressmöte klockan 15.00 då vi svarar på frågor kring ökat bostadsbyggande och presenterar de nominerade till tillgänglighetspriset 2014! Plats: trapphushallen på våning 4 i stadshuset.

Medverkande vid pressträffen
Lars Kallsäby, ordförande byggnadsnämnden
Staffan Jansson, vice ordförande byggnadsnämnden
Claes Kugelberg, andre vice ordförande byggnadsnämnden
Hans Larsson, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen,Västerås stad
Vesna Kranjec, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen,Västerås stad

För mer information
Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad, 076-569 04 31

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås