Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur ska ungdomar få sina röster hörda?

Den 23 april åker en grupp svenska ungdomar från Ungdomsdialog och here4U på Hahrska gymnasiet till Rotterdam. Resan ingår i EU-projektet Voices of youth, som handlar om att hitta metoder, arbetssätt och viktiga kompetenser för att arbeta med ungdomar så att de kan få sina röster hörda av bland andra politiker och beslutsfattare.

Ungdomarna kommer att besöka några holländska projekt som arbetar med delaktighet och inflytande. Målet med resan är att hitta metoder som kan utvecklas här i Västerås.

Ammi Karlsson Pye, samordnare för elevsociala team/alkohol- och narkotikaprevention, Västerås stad, är en av de vuxna som kommer att följa med ungdomarna till Rotterdam.
– Jag tror att vi kommer att kunna ta med oss många nya erfarenheter som vi kan utveckla här i Västerås, säger hon.

Voices of youth är ett Leonardo da Vinciprojekt som pågår till juni 2015. Västerås stad, Fritid och förebyggande ingår i projektet tillsammans med Holland och Belgien, som i höst besöker Västerås.

– Vi har redan påbörjat ett arbete med att översätta en mall som har utvecklats i Holland för att mäta ungdomars självständighet. Denna mall kommer Chance2Change använda sig av med de ungdomar som de arbetar med, säger Ammi Karlsson Pye.

Här kan du läsa om övriga projekt som nämns i detta pressmeddelande:
Ungdomsdialog
here4U
Chance2Change

För mer information: Ammi Karlsson Pye, samordnare elevsociala team/alkohol- och narkotikaprevention, 021-39 78 51

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås