Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Holland och Belgien på besök i Västerås

I våras åkte en grupp svenska ungdomar till Rotterdam. Resan ingick i EU-projektet Voices of youth. Nu kommer representanter från Holland och Belgien att besöka Västerås för att titta på en del av de verksamheter som arbetar med ungdomar och inflytande här.

Under tre dagar, den 25 till 28 oktober, kommer representanter från Belgien och Holland för att se hur vi arbetar med att göra ungdomars röster hörda här i Västerås. Gruppen som kommer hit består av 16 ungdomar och ledare. De kommer bland annat att besöka Ungdomsdialog, here 4U, Iris och Chance2change.

Ammi Karlsson Pye, samordnare för elevsociala team/alkohol- och narkotikaprevention, Västerås stad, är en av ledarna för Voices of youth här i Sverige.

– Förutom att visa besökarna Västerås kommer vi också att diskutera likheter och skillnader i våra arbetssätt, säger hon.

Voices of youth är ett Leonardo da Vinciprojekt som pågår till juni 2015. Projektet handlar om att hitta strukturer, metoder och verktyg för att få ungdomars röster hörda både till beslutsfattare och till politiken.

Här kan du läsa om övriga projekt som nämns i detta pressmeddelande:
Ungdomsdialog
here4U
Chance2Change

För mer information:
Ammi Karlsson Pye, samordnare elevsociala team/alkohol- och
narkotikaprevention, 021–39 78 51

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås