Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Höjda ersättningsnivåer och 12 timmars fri avlösning

Nu återinför vi avgiftsfri avlösning upp till 12 timmar i månaden för enskilda och höjer ersättningsnivåerna för våra hemtjänstutförare. Det beslutade äldrenämnden vid sitt sammanträde idag.

– Vi vet att avlösning ger ökad livskvalitet för anhöriga som vårdar en närstående. De avgiftsfria timmarna kan göra att det blir mer attraktivt för fler att ansöka om avlösning, säger Solveig Nilsson (S), ordförande i äldrenämnden.

Avlösning innebär att någon annan än den ordinarie anhörige tillfälligt övertar omsorgen om en närstående. Till exempel att hemtjänstutföraren sköter omsorgen av den ena parten då den andre behöver avlastning. Avlösning kan beviljas till exempel när ett par delar hushåll och en av dem vårdar den andre i hemmet.

Avgiftsfri avlösning återinförs från och med första september 2018 och beräknas kosta cirka 3,3 miljoner kronor per år. De höjda ersättningsnivåerna beräknas kosta cirka 26,7 miljoner kronor per år. Detta ryms i de extra 20 miljoner kronor som nämnden får från kommunfullmäktige i utökad budget från och med 2018 (30 miljoner kronor på helårsbasis).

Ersättningsnivåerna för våra utförare av hemtjänst höjs retroaktivt från och med första maj. Det blir en höjning från 5,4 procent upp till 20 procent per utförd timme beroende på tid på dagen och var hemtjänsten utförs. Ersättningarna för landsbygd är högre än för tätort, liksom ersättningarna på natten är högre än på dagen.

– Vi har haft träffar med våra hemtjänstutförare och lyssnat på deras synpunkter. Vi höjer ersättningsnivåerna i syfte att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem att driva verksamheten. Det gäller både egenregin och privata utförare, säger Solveig Nilsson.


För mer information

Solveig Nilsson, ordförande i äldrenämnden, 021-39 13 99, solveig.nilsson@vasteras.se

Om höjda ersättningsnivåer för hemtjänstutförare:
Jan Bäversten, controller sociala nämndernas förvaltning, 021-39 21 20, jan.baversten@vasteras.se

Om återinförande av fri avlösning:
Christina Becker, strateg sociala nämndernas förvaltning, 021-39 24 35, christina.becker@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås