Följ Västerås stad

Höga halter av partiklar i luften när sanden tas bort

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 10:36 CET

Nu har sandupptagningen påbörjats i staden. Det innebär att halterna av partiklar tillfälligt ökar i luften. Syftet med att ta bort vägsanden är att minska damningen och den påverkan som partiklarna har på hälsan.

Under tiden som sandupptagningen pågår kan känsliga grupper uppleva att besvären ökar. På kort sikt är det i första hand människor med hjärt- och lungsjukdomar, med exempelvis astma, hosta eller KOL som kommer att uppleva besvär, speciellt de dagar då det är torrt väglag och blåser. Det finns också forskning som konstaterar att lungor hos barn som vistas i dammig miljö med mycket partiklar kan få nedsatt lungfunktion och löper även större risk att utveckla astma och allergier.

En liten fördel är att partiklarna inte färdas särskilt långt från platsen där de virvlas upp. Avståndet ökar förstås med blåst men halterna i luften avtar med avståndet. Tips för att undvika att få i sig mycket partiklar är att ta omvägar förbi gatusopning, speciellt då det sopas utan vattenbegjutning.

Då sandupptagning pågår i just ditt kvarter kan det vara bra att hålla fönster stängda och att ha barnen inne eller gå någon annanstans och leka. Tillhör du en känslig grupp och vill minska besvären generellt så kan det vara bra att hålla sig inne de dagar då det är torrt och blåsigt tills sanden är upptagen. Även där det inte sopas ökar halterna vid dessa förhållanden.

Partiklar är den luftförorening som anses orsaka störst hälsoproblem. Den stora bidragande källan till höga partikelhalter i städer är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand.

Västerås stads webbplats finns det ett schema för sandupptagningen.

Och på http://slb.nu/vasteras/ kan man se aktuella halter av partiklar i luften.

För mer information
Fredrik Ahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 27 73

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad