Gå direkt till innehåll
Västerås nya resecentrum, med en ombyggd bangård och en ny gång- och cykelväg över spår. I bakgrunden syns Corems nya bostäder och kontor i kvarter Sigurd 3. Illustration: BIG.
Västerås nya resecentrum, med en ombyggd bangård och en ny gång- och cykelväg över spår. I bakgrunden syns Corems nya bostäder och kontor i kvarter Sigurd 3. Illustration: BIG.

Pressmeddelande -

Historiskt beslut: Västerås nya resecentrum blir verklighet

En modern nod för kollektivtrafik med bättre flöden för resenärer och ett nytt attraktivt skyltfönster till Västerås. Nu har kommunfullmäktige i Västerås godkänt detaljplanen för Västerås nya resecentrum. Bakom arkitekturen ligger danska topparkitekterna Bjarke Ingels Group (BIG)

– Dagens beslut är en milstolpe. Nu är vi ytterligare ett steg på vägen för att bygga ett resecentrum som en stad av Västerås storlek förtjänar, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås.

Resecentrum är ett delprojekt i det stora stadsutvecklingsprojektet Mälarporten. Västerås växer på båda sidor om järnvägen och inom en kilometer från resecentrum planeras för 10 000 nya bostäder och över 15 000 nya arbetsplatser.

– Det här är ett historiskt beslut för Västerås, men det är även viktigt för hela vår storregion. Västerås resecentrum är den mest trafikerade kollektivtrafiknoden i Västmanland och vi förbereder oss för att bli en framtida nod i ett snabbstråk mellan Oslo och Stockholm. Ett nytt och modernt resecentrum kommer att underlätta framtidens hållbara resande, säger Helene Öhrling, stadsdirektör, Västerås.

Resecentrum är ritat av danska arkitekterna BIG

Resecentrums arkitektur är skapad av danska arkitektkontoret BIG. Beläget i hjärtat av Västerås är nya resecentrum utformat för att sammanfoga staden, och brygga ihop centrum med den närliggande Mälaren – ett område som för närvarande är delat av järnvägen. Stationen, som historiskt varit en stor statisk byggnad, anpassas nu i stället till rörelsemönster i området, med målet att vara ett stadsrum fyllt av liv och aktivitet.

– Västerås Resecentrum kommer att lyfta stadens golv över spåren, utvidga Vasaparkens gröna urbana yta för att guida gång- och cykeltrafik genom staden. Resecentrums böljande tak med upphöjda hörn kommer att markera de viktigaste ingångarna för resenärer och besökare. I sin kärna är resecentrum utformat för att underlätta flödet – för resenärer, kollektivtrafik, cyklar och gångtrafikanter, säger David Zahle, Partner, BIG – Bjarke Ingels Group.

  Ny detaljplan på Sigurd 3 ger möjlighet att utveckla attraktiva kvarter för framtiden

  En av fastighetsägarna i området är Corem, som planerar för ett helt kvarter med bostäder, arbetsplatser, hotell och serviceutbud i anslutning till resecentrum.

  – Som betydande fastighetsägare i Västerås vill vi fortsätta att stärka och utveckla Västerås stadskärna, staden och regionen. Corems stadsutvecklingsarbete och medverkan i detaljplanearbetet har pågått i många år. Den antagna detaljplanen gör det nu möjligt att både möta efterfrågan för framtiden och bidra till en modern innerstad som inspirerar, länkar samman och utmanar gränser, säger Hans Lindh Regionchef, Corem.

   Utbyggnaden av Sigurd 3 planeras ske i etapper för att kunna erbjuda resecentrumfunktioner under genomförandetiden. Fullt utbyggt ger det möjligheter för närmare 2000 nya arbetsplatser och 1000 boende i anslutning till resecentrum.

   Gröna lösningar för att hantera klimatutmaningar och skapa trivsel

   Nya resecentrum får ett landskap utformat för att kunna hantera framtidens klimatutmaningar. Landskapet är designat av Kragh & Berglund. Terrasser i form av upphöjda parker på båda sidor av järnvägen leder upp till den nya gång- och cykelvägen över spåren. Parkerna ska bidra med ekosystem, förbättra det lokala klimatet och skydda mot extremväder, genom att leda bort vatten vid regn och ge en lokal kyleffekt vid värmeböljor.

   – Resecentrum blir det nya skyltfönstret till vår stad – en plats som visar vad Västerås har att erbjuda. Det kommer att väcka nyfikenhet och bidra till att stärka Västerås attraktionskraft och vi är så glada över att detaljplanen nu är antagen. I dag är stationsområdet bara hårdgjord yta i asfalt, så det kommer att upplevas som en mycket trevligare och grönare entré till staden, säger Åsa Rudhage, planarkitekt, Västerås stad.

    För mer information

    Sanna Edling, projektchef Mälarporten, 021-391057

    Åsa Rudhage, planarkitekt, 021-393255

    www.vasteras.se/resecentrum

    Se hela filmen om nya resecentrum

    Ämnen

    Regioner

    Västerås stad
    Stadshuset, Fiskartorgsentrén
    721 87 Västerås